Kontakt        

+386 1 47 73 456
 
+386 1 47 73 191


tajnistvof5@ijs.si 

Domov       Predstavitev odseka

Predstavitev raziskovalnih dejavnosti odseka

Raziskave Odseka za fiziko trdne snovi so tradicionalno usmerjene v področje fizike, neurejene in delno urejene kondenzirane materije ter še posebej faznih prehodov v teh sistemih. Namen naših raziskav je odkriti in razumeti osnovne zakonitosti fizike neurejenih in delno urejenih sistemov, ki so po svoji naravi vmesni člen med popolnoma urejenimi kristali na eni strani ter amorfnimi snovmi in živo snovjo na drugi. Raziskujemo strukturo in dinamiko teh sistemov na mikroskopskem nivoju, kar je pogoj za razumevanje fizike v teh sistemih, pri tem pa uporabljamo zelo širok nabor eksperimentalnih tehnik s področja magnetne resonance, tunelske, elektronske in optične mikroskopije, dielektrične spektroskopije in frekvenčno odvisne kalorimetrije ter ostalih. Pomemben del raziskovalnega programa je usmerjen v razvoj novih merilnih metod in eksperimentalnih tehnik. Raziskave Odseka za fiziko trdne snovi potekajo v tesnem sodelovanju z Oddelkom za fiziko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, z mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana in drugimi raziskovalnimi odseki instituta Jožef Stefan. Poleg tega Odsek tradicionalno goji tesne mednarodne povezave z znanstvenimi centri in univerzami v tujini. Odsek za fiziko trdne snovi je raziskovalno organiziran v treh raziskovalnih skupinah, ki jim tehnično podporo zagotavljajo štirje infrastrukturni centri.


 Programske skupine odseka za fiziko trdne snovi:
Infrastrukturni centri odseka za fiziko trdne snovi:


PR-00090
Utekočinjevalnik helija s sistemom za regeneracijo helija
PR-00137-1
NMR center
PR-00136-3
Nacionalni Center za elektronsko mikroskopijo in analizo površin (CEMAP)
PR-03030
Center za mikroskopijo in detekcijo nanomaterialov (CMD-NANO)


Vse pravice prdržane @ 2015. Odsek za fiziko trdne snovi