Andrej Zorko

  • Raziskovalni program
  • Info za študente

Rojen:  18.11.1977, Brežice

Izobrazba:
2000-2004: doktorski študij fizike na FMF, Univerza v Ljubljani, doktorsko delo ťStudy of one- and two-dimensional magnetic systems with spin-singlet ground stateŤ
1996-2000: študij fizike na FMF, Univerza v Ljubljani, diplomsko delo ťŠtudij enodimenzionalnega prevodnika (TMTTF)2Br s pulzno elektronsko paramagnetno resonancoŤ

Znanstveni dosežki:
90 izvirnih znanstvenih publikacij v mednarodnih revijah (4 Nat. Phys, 2 Nat. Commun, 1 Adv. Mater., 1 Adv. Funct. Mater., 11 PRL),

10 vabljenih predavanj na tujih univerzah in mednarodnih konferencah

2000+ citatov (Google Scholar)

h-ideks 25 (Google Scholar)

Zaposlitve

2000–Odsek za fiziko trdne snovi, Institut ťJožef StefanŤ, Ljubljana, Slovenija
2000–Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, Slovenija
2007–2008Laboratoire de Physique des Solides, University Paris-Sud 11, Orsay, Francija
2010–2014EN-FIST Centre of Excellence, Ljubljana, Slovenija

Izvolitve

2019Izredni profesor za področje fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, Slovenija
2018Višji znanstveni sodelavec na Institutu “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija
2015Docent za področje fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, Slovenija
2008Znanstveni sodelavec na Institutu ťJožef StefanŤ, Ljubljana, Slovenija
2001Asistent za področje fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Nagrade

2007Zlati znak Jožefa Stefana, Ljubljana
2006nagrada Futurum za najboljša doktorska dela, Ad futura – Znanstvena in izobraževalna fundacija Republike Slovenije, Ljubljana
2006Marie-Curie fellowship, Evropska komisija, Bruselj
2001Fakultetna “Prešernova” nagrada za najboljša diplomska dela, Ljubljana