Bilateralni projekti

Tekoči projekti

PR-12776 Sinteza in karakterizacija terciarnih Van der Waalsovih MoxWx-1S2 …, 1. 7. 2023-30. 6. 2025

Šifra projekta: PR-12776, BI-RS/23-25-002

Obdobje: 1. 7. 2023-30. 6. 2025

Vodja projekta: dr. Luka Pirker

Financer:

PR-20001 Plastoviti hibridni metalo-organski perovskiti: korelacija struktura – magnetizem, 1. 4. 2023-31. 3. 2025

Šifra projekta: PR-20001, BI-HR/23-24-014

Obdobje: 1. 4. 2023-31. 3. 2025

Vodja projekta: prof. dr. Andrej Zorko

Financer:

PR-11606 Visokotemperaturne polimerne zmesi z močno povečanim električnim poljem, 1. 7. 2022-30. 6. 2024

Šifra projekta: PR-11606, BI-US/22-24-054

Obdobje: 1. 7. 2022-30. 6. 2024

Vodja projekta: prof. dr. Zdravko Kutnjak

Financer:

PR-11623 Novi kvantni materiali s perspektive lokalnih prob, 1. 7. 2022-30. 6. 2024

Šifra projekta: PR-11623, BI-US/22-24-065

Obdobje: 1. 7. 2022-30. 6. 2024

Vodja projekta: prof. dr. Andrej Zorko

Financer:

PR-11624 3D tiskane komponente za optimizirano elektrolizo vode, 1. 7. 2022-30. 6. 2024

Šifra projekta: PR-11624, BI-US/22-24-084

Obdobje: 1. 7. 2022-30. 6. 2024

Vodja projekta: prof. dr. Janez Dolinšek

Financer:

PR-11625 Topološke vzbuditve in kvazi delci v nematičnih tekočih kristalih, 1. 7. 2022-30. 6. 2024

Šifra projekta: PR-11625, BI-US/22-24-168

Obdobje: 1. 7. 2022-30. 6. 2024

Vodja projekta: prof. dr. Samo Kralj

Financer:

PR-11626 Proženje strjevanja krvi po izpostavitvi pljučnega epitelija, 1. 7. 2022-30. 6. 2024

Šifra projekta: PR-11626, BI-US/22-24-100

Obdobje: 1. 7. 2022-30. 6. 2024

Vodja projekta: dr. Tilen Koklič

Financer:

Pretekli projekti

PR-10429 Koncept kritične točke v antiferoelektričnih materialih, 1. 1. 2021-31. 12. 2022

Šifra projekta: PR-10429; BI-DE/21-22-009

Obdobje: 1. 1. 2021–31. 12. 2022

Vodja projekta: dr. Nikola Novak

Financer:

PR-10299 Pozicioniranje in prostorska kontrola magnetnih fulerenov, 1. 1. 2021-31. 12. 2022

Šifra projekta: PR-10299; BI-FR/21-22-PROTEUS-003

Obdobje: 1. 1. 2021–31. 12. 2022

Vodja projekta: dr. Denis Arčon

Financer:

PR-09962 Prilagodljivo memristivno preklapljanje v mreži ogljikovih nanocevk za …, 1. 1. 2021-31. 12. 2022

Šifra projekta: PR-09962; BI-ME/21-22-008

Obdobje: 1. 1. 2021–31. 12. 2022

Vodja projekta: dr. Ibrahim Hassanien Abdelrahim

Financer:

PR-09518 Nano-spektralno slikanje hemoglobina na osnovi nelinerne …, 1. 1. 2020-31. 12. 2022

Šifra projekta: PR-09518; BI-RS/20-21-012

Obdobje: 1. 1. 2020–31. 12. 2022

Vodja projekta: dr. Rok Podlipec

Financer:

PR-09519 Učinek ognjemetov na onesnaženost zraka v urbanem okolju, 1. 1. 2020-31. 12. 2022

Šifra projekta: PR-09519; BI-RS/20-21-043

Obdobje: 1. 1. 2020–31. 12. 2022

Vodja projekta: dr. Anton Gradišek

Financer:

PR-10018 Raziskave onesnaženosti zraka z nanodelci povzročene z ognjemeti, 1. 11. 2020-31. 10. 2022

Šifra projekta: PR-10018; BI-LV/20-22-001

Obdobje: 1. 11. 2020–31. 10. 2022

Vodja projekta: dr. Maja Remškar

Financer:

PR-10282 Optični mikroresonatorji sklopljeni s plazmoni za molekulsko, 1. 1. 2021-31. 12. 2022

Šifra projekta: PR-10282 / 5100-24/2019-17

Obdobje: 1. 1. 2021–31. 12. 2022

Vodja projekta: dr. Matjaž Humar

Financer:

PR-09794 Nova elektronska stanja izhajajoč iz sklopitve med magnetizmom in električno …, 1. 4. 2020-31. 3. 2023

Šifra projekta: PR-09794; BI-JP/20-22-004

Obdobje: 1. 4. 2020–31. 3. 2022

Vodja projekta: dr. Denis Arčon

Financer:

PR-08607 Zaščita kulturne dediščine v prostorih – primer Leonardo da Vincijeve …, 1. 9. 2018-31. 12. 2022

Šifra projekta: PR-08607; BI-IT-18-20-008

Obdobje: 1. 9. 2018–31. 12. 2022

Vodja projekta: dr. Griša Močnik

Financer:

PR-09082 Napredni organski in anorganski tankoplastni kompoziti s povečanim dielektričnim …, 1. 10. 2018-30. 9. 2021

Šifra projekta: PR-09082; BI-US/18-20-045

Obdobje: 1. 10. 2018–30. 9. 2021

Vodja projekta: dr. Zdravko Kutnjak

Financer:

PR-09081 Magnetnoresonančna študija kandidatov spinskih tekočin, 1. 10. 2018-30. 9. 2021

Šifra projekta: PR-09081; BI-US/18-20-064

Obdobje: 1. 10. 2018–30. 9. 2021

Vodja projekta: dr. Andrej Zorko

Financer:

PR-09080 Študija nanoporoznih materialov za shranjevanje vodika, 1. 10. 2018-30. 9. 2021

Šifra projekta: PR-09080; BI-US/18-20-070

Obdobje: 1. 10. 2018–30. 9. 2021

Vodja projekta: dr. Janez Dolinšek

Financer:

PR-09079 Z lipidi oviti nanodelci in aktivnost faktorja Xa, 1. 10. 2018-30. 9. 2021

Šifra projekta: PR-09079; BI-US/18-20-088

Obdobje: 1. 10. 2018–30. 9. 2021

Vodja projekta: dr. Tilen Koklič

Financer:

PR-08295 Transportne lastnosti in poljska emisija iz nizko-dimenzionalnih …, 1. 1. 2018-31. 12. 2019

Šifra projekta: PR-08295; BI-DE/18-19-010

Obdobje: 1. 1. 2018–31. 12. 2019

Vodja projekta: dr. Maja Remškar

Financer:

PR-08376 Testiranje biokompatibilnosti nanodelcev na osnovi molibdena in volframa …, 23. 4. 2018-31. 12. 2019

Šifra projekta: PR-08376; BI-HR/18-19-019

Obdobje: 23. 4. 2018–31. 12. 2019

Vodja projekta: dr. Maja Remškar

Financer:

PR-08377 Inhibicija lipidne peroksidacije regulirana z interakcijo flavonoidov v …, 23. 4. 2018-31. 12. 2019

Šifra projekta: PR-08377; BI-HR/18-19-033

Obdobje: 23. 4. 2018–31. 12. 2019

Vodja projekta: dr. Janez Štrancar

Financer:

PR-08159 Dinamična histereza kot orodje za študij učinkovitosti uporabe magnetnih …, 1. 1. 2018-31. 12. 2019

Šifra projekta: PR-08159; BI-RS/18-19-031

Obdobje: 1. 1. 2018–31. 12. 2019

Vodja projekta: dr. Janez Dolinšek

Financer:

PR-07572 Superprevodnost in magnetizem: dva obraza elektronskih korelacij v …, 1. 4. 2017-31. 3. 2019

Šifra projekta: PR-07572; BI-JP/17-19-004

Obdobje: 1. 4. 2017–31. 3. 2019

Vodja projekta: dr. Denis Arčon

Financer:

PR-07314 Elektrokalorični materiali brez svinca na osnovi (Ba0.8Ca0.2)1- …, 1. 1. 2017-31. 12. 2018

Šifra projekta: PR-07314; BI-FR-PROTEUS/17-18-004

Obdobje: 1. 1. 2017–31. 12. 2018

Vodja projekta: dr. Zdravko Kutnjak

Financer:

PR-07864 Stabilizacija mrež topoloških defektov, 1. 2. 2017-31. 12. 2018

Šifra projekta: PR-07864; BI-US/17-18-061

Obdobje: 1. 2. 2017–31. 12. 2018

Vodja projekta: dr. Samo Kralj

Financer:

PR-07619 Kristalna in elektronska struktura faz v kvazi enodimenzionalnem NbS3, 1. 10. 2016-30. 9. 2018

Šifra projekta: PR-07619; BI-RU/16-18-048

Obdobje: 1. 10. 2016–30. 9. 2018

Vodja projekta: dr. Erik Zupanič

Financer:

PR-06891 Raziskovanje katalitskih in fizikalnih lastnosti CuGdCa zlitin, 1. 1. 2016-31. 12. 2017

Vodja: doc. dr. Tomaž Apih

Programska skupina: Magnetna resonanca in dielektrična spektroskopija

Šifra: PR-06891

Trajanje: 1. 1. 2016–31. 12. 2017

PR-05747 Aromatski polimer z izjemno visoko električno prebojno trdnostjo, 1. 1. 2016-31. 12. 2017

Vodja: prof. dr. Zdravko Kutnjak

Programska skupina: Magnetna resonanca in dielektrična spektroskopija

Šifra: PR-05747

Trajanje: 1. 1. 2016–31. 12. 2017

PR-07002 Študije kompleksnih materialov za shranjevanje vodika, 1. 1. 2016-31. 12. 2017

Vodja: prof. dr. Janez Dolinšek

Programska skupina: Magnetna resonanca in dielektrična spektroskopija

Šifra: PR-07002

Trajanje: 1. 1. 2016–31. 12. 2017

PR-07003 Z lipidi oviti nanodelci in aktivnost faktorja Xa, 1. 1. 2016-31. 12. 2017

Vodja: izr. prof. dr. Janez Štrancar

Programska skupina: Eksperimentalna biofizika kompleksnih sistemov

Šifra: PR-07003

Trajanje: 1. 1. 2016–31. 12. 2017

PR-06289 Sevalni prispevek puščavskega mineralnega prahu, 1. 7. 2015-30. 6. 2017

Šifra projekta: PR-06289; BI-FR/CEA/15-17-004

Obdobje: 1. 7. 2015–30. 6. 2017

Vodja projekta: dr. Maja Remškar

Financer: LVL d.o.o.

PR-06026 Stanje spinske tekočine kvantnega antiferomagnetnega kagome, 1. 1. 2015-31. 12. 2016

Vodja: dr. Andrej Zorko

Programska skupina: Magnetna resonanca in dielektrična spektroskopija

Šifra: PR-06026

Trajanje: 1. 1. 2015–31. 12. 2016

PR-05747 Anorganske nanocevke modificirane z radiofrekvenčno plazmo, 1. 1. 2014-31. 12. 2016

Vodja: prof. dr. Maja Remškar

Programska skupina: Fizika mehkih snovi, površin in nanostruktur

Šifra: PR-05747

Trajanje: 1. 1. 2014–31. 12. 2016

PR-06479 Kontrolirano strukturiranje nanodelčnih vzorcev v kompleksnih mehkih matrikah, 1. 3. 2015-31. 12. 2016

Vodja: prof. dr. Samo Kralj

Programska skupina: Fizika mehkih snovi, površin in nanostruktur

Šifra: PR-06479

Trajanje: 1. 3. 2015–31. 12. 2016

PR-05404 Ključna vloga magnetne anizotropije v nižjedimenzionalnih …, 1. 5. 2014-31. 12. 2015

Vodja projekta: dr. Andrej Zorko

Financer:

PR-05405 Hibridna sončna celica na osnovi prevodnih polimerov in 1D TiO2 nanostruktur …, 1. 5. 2014-31. 12. 2015

Šifra projekta: PR-05405; BI-HR/14-15-023

Obdobje: 1. 5. 2014–31. 12. 2015

Vodja projekta: dr. Polona Umek

Financer:

PR-05856 Kristalna in elektronska struktura kvazi enodimenzionalnih halkogenidov …, 1. 1. 2014-31. 12. 2015

Šifra projekta: PR-05856; BI-RU/14-15-043

Obdobje: 1. 1. 2014–31. 12. 2015

Vodja projekta: dr. Erik Zupančič

Financer:

PR-05839 Nizko-dimenzionalne strukture kovinskih sulfidov in selenidov za uporabo …, 1. 1. 2014-31. 13. 2015

Šifra projekta: PR-05839; BI-US/14-15-014

Obdobje: 1. 1. 2014–31. 12. 2015

Vodja projekta: dr. Maja Remškar

Financer:

PR-05841 Lokalne študije frustriranih kvantnih antiferomagnetov, 1. 1. 2014-31. 12. 2015

Šifra projekta: PR-05841; BI-US/14-15-039

Obdobje: 1. 1. 2014–31. 12. 2015

Vodja projekta: dr. Andrej Zorko

Financer: