Projekti v centrih odličnosti

Pretekli projekti

Nanostrukturirane površine in mejne plasti

Projekt: Nanostrukturirane površine in mejne plasti

Trajanje: 2009-2013

Okvir: Center odličnosti Nanoznanosti in nanotehnologija (Vodja: prof. dr. Dragan D. Mihailović)

Financer: Evropski sklad za regionalni razvoj (85%) in nacionalno financiranje (15%)

Vodja projekta: prof. dr. Igor Muševič

O projektu:

Projekt omogoča delovanje inovativnega fizikalnega okolja z vrhunsko opremo in raziskavami površin in mejnih plasti na nivoju posameznih atomov in molekul. Raziskovalno skupino sestavlja 29 raziskovalcev in tehnikov iz akademskega in industrijskega okolja, ki skrbijo za nemoteno obratovanje vrhunske raziskovalne opreme in izvajajo projekte s področja fizike in aplikacije površin ter mejnih plasti. V okviru tega projekta delujeta na Odseku za fiziko trdne snovi dva tunelska mikroskopa za raziskave površin v visokem vakuumu in pri temperaturah tekočega helija. Raziskovalna skupina odseka F5 razvija tudi nove metode za preiskavo površin na atomskem nivoju, kot so tunelski mikroskop na osnovi magnetnoresonančne spektroskopije.

Kompleksni materiali za nove tehnologije: od mehkih snovi do trdih prevlek

Projekt: Kompleksni materiali za nove tehnologije: od mehkih snovi do trdih prevlek

Trajanje: 2009-2013

Okvir: Center odličnosti Namaste (Vodja: dr. Alenka Rožaj)

Financer: Evropski sklad za regionalni razvoj (85%) in nacionalno financiranje (15%)

Vodja projekta: prof. dr. Slobodan Žumer

O projektu:

V okviru projekta je ustvarjeno inovativno fizikalno okolje, ki je usmerjeno v preučevanje novih mehkih in kompleksnih materialov za uporabo v visoko zmogljivih elektrooptičnih preklopnikih in modulatorjih na osnovi tekočih kristalov, elastomerov za uporabo v adaptivni optiki in naprav za absorbcijo mehanskih udarcev, bioaktivnih materialov, prevlek ter drugih organsko-anorganskih materialov. Projekt je usmerjen v razumevanje fizikalnih lastnosti in procesov v teh kompleksnih materialih na molekularnem, mezoskopskem in makroskopskem nivoju z namenom modeliranja in ustvarjanja novih funkcionalnih materialov. V projektu so koherentno združene različne spektroskopske in mikroskopske eksperimentalne tehnike, ki skupaj z numeričnim simuliranjem in modeliranjem odkrivajo in napovedujejo fizikalne lastnosti teh novih kompleksnih snovi.