Osebje

Vodja odseka

Vodja odsekaprof. dr. Denis Arčon
znanstveni svetnik
T:477-3524
soba: M104B
E: Denis.Arcon@ijs.si

Raziskovalci

Raziskovalciprof. dr. Tomaž Apih
višji znanstveni sodelavec
T: 477-3182
soba: 105A, 015, 020
E: Tomaz.Apih@ijs.si
 prof. dr. Vid Bobnar
znanstveni svetnik
T: 477-3172
soba: C73A,10
E: Vid.Bobnar@ijs.si
 prof. dr. Janez Dolinšek
znanstveni svetnik
T: 477-3740, 01 476 6585
soba: C205
E: Jani.Dolinsek@ijs.si
 dr. Gregor Filipič
strokovno-raziskovalni sodelavec
T: 477-3597
soba: D34
E: Gregor.Filipic@ijs.si
 doc. dr. Matjaž Gomilšek
znanstveni sodelavec
T: 477-3973
soba: M104
E: Matjaz.Gomilsek@ijs.si
 doc. dr. Anton Gradišek
višji znanstveni sodelavec
T: 477 -3967
soba: C345
E: Anton.Gradisek@ijs.si 
 dr. Alan Gregorovič
znanstveni sodelavec
T: 477-3960
soba: C346, 10
E: Alan.Gregorovic@ijs.si
 dr. Abdelrahim Ibrahim Hassanien
višji znanstveni sodelavec
T: 477-3069
soba: C350
E: Abdou.Hassanien@ijs.si
 doc. dr. Matjaž Humar
višji znanstveni sodelavec
T: 477-3190
soba: B107
E: Matjaz.Humar@ijs.si
 dr. Venkata Subba Rao Jampani
znanstveni sodelavec
T: 477-3823
soba: B004
E: Vsrao.Jampani@ijs.si
 dr. Peter Jeglič
višji znanstveni sodelavec
T: 477-3866
soba: J418, 019
E: Peter.Jeglic@ijs.si
 dr. Andreja Jelen
strokovno-raziskovalna sodelavka
T: 477-3902
soba: C117
E: Andreja.Jelen@ijs.si
 doc. dr. Martin Klanjšek
višji znanstveni sodelavec
T: 477-3866, 477-3770
soba: J418, 007, G8A
E: Martin.Klanjsek@ijs.si
 dr. Tilen Koklič
višji znanstveni sodelavec
T: 477-3438
soba: J110, J402, J106
E: Tilen.Koklic@ijs.si
 dr. Georgios Kordogiannis
znanstveni sodelavec
T: 477-3274
soba: C346
E: Georgios.Kordogiannis@ijs.si
doc. dr. Žiga Kos
znanstveni sodelavec
E: Ziga.Kos@ijs.si

doc. dr. Primož Koželj
znanstveni sodelavec
T: 477-3902
soba: C117
E: Primoz.Kozelj@ijs.si
 prof. dr. Samo Kralj
znanstveni svetnik
T: 477-3447
soba: C304
E: Samo.Kralj@ijs.si
 prof. dr. Zdravko Kutnjak
znanstveni svetnik
T: 477-3180
soba: C73A, 010, 021
E: Zdravko.Kutnjak@ijs.si
 dr. Mojca Urška Mikac
višja strokovno-raziskovalna sodelavka
T: 477-3314
soba: G8, 009A
E: Urska.Mikac@ijs.si
 dr. Aleksander Matavž
EU – uveljavljeni raziskovalec
T: 477-3832
soba: C73A
E: Aleksander.Matavz@ijs.si
 dr. Aleš Mohorič
znanstveni sodelavec
T: 477-3534
soba: 009
E: Ales.Mohoric@ijs.si
 dr. Igor Muševič
znanstveni svetnik
T: 477-3572
soba: 107
E: Igor.Musevic@ijs.si
 dr. Nikola Novak
znanstveni sodelavec
T: 477-3615
soba: C74
 E: Nikola.Novak@ijs.si
 dr. Andriy Nych
znanstveni sodelavec
  
dr. Luka Pirker
znanstveni sodelavec
T: 477-3623
soba: D34
E: Luka.Pirker@ijs.si
 doc. dr. Dušan Ponikvar
znanstveni sodelavec
T: 477-3066
soba: C8
 
 dr. Matej Pregelj
znanstveni sodelavec
T: 477-3973
soba: M104, 22A
E: Matej.Pregelj@ijs.si
 prof. dr. Miha Ravnik
znanstveni svetnik
T: 476-6696
soba: 
FMF 411
E: Miha.Ravnik@ijs.si
 Anna Razumnaya, PhD, Francija
EU – uveljavljena raziskovalka
T: 477-3615
soba: C74a
E: Anna.Razumnaya@ijs.si
 prof. dr. Maja Remškar
znanstvena svetnica
T: 477-3961
soba: C347
E: Maja.Remskar@ijs.si
 dr. Andraž Rešetič
strokovno-raziskovalni sodelavec
T: 477-3725
soba: 108
E: Andraz.Resetic@ijs.si
 doc. dr. Brigita Rožič
znanstvena sodelavka
T: 477-3420, 477-3216
soba: C74, 021
E: Brigita.Rozic@ijs.si
 dr. Anna Ryzhkova
znanstvena sodelavka
  
 prof. dr. Igor Serša
znanstveni svetnik
T: 477-3696
soba: J418A, 009A
E: Igor.Sersa@ijs.si
 izr. prof. dr. Miha Škarabot
strokovno-raziskovalni svetnik
T: 477-3444
soba: 121, C304
E: Miha.Skarabot@ijs.si
 prof. dr. Janez Štrancar
višji znanstveni sodelavec
T: 477-3226
soba: J109
E: Janez.Strancar@ijs.si
 izr. prof. dr. Uroš Tkalec
višji znanstveni sodelavec
 E: Uros.Tkalec@ijs.si
 dr. Polona Umek
znanstvena svetnica
T: 477-3196, 477-3500
soba: 004
E: Polona.Umek@ijs.si
 doc. dr. Iztok Urbančič
znanstveni sodelavec
T: 477-3193
soba: J107
E: Iztok.Urbancic@ijs.si
 dr. Herman Josef Petrus Van Midden
znanstveni sodelavec
T: 477-3444
soba: 121, 124B
E: Herman.Vanmidden@ijs.si
 Mahendran Vellaichamy, PhD, Indija
znanstveni sodelavec
 E:Mahendran.Vellaichamy@ijs.si
 dr. Andrej Vilfan
višji znanstveni sodelavec

E: Andrej.Vilfan@ijs.si
 dr. Bojana Višić
znanstvena sodelavka
T: 477-3721
soba: D34
E: Bojana.Visic@ijs.si
 dr. Stanislav Vrtnik
znanstveni sodelavec
T: 477-3901
soba: C115
E: Stane.Vrtnik@ijs.si
 prof. dr. Aleksander Zidanšek
strokovno-raziskovalni svetnik
T: 477-3117
soba: N208
E: Aleksander.Zidansek@ijs.si
 izr. prof. dr. Andrej Zorko
znanstveni svetnik
T: 477-3974
soba: M104A, 22
E: Andrej.Zorko@ijs.si
 doc. dr. Erik Zupanič
višji strokovno-raziskovalni sodelavec
T: 477-3552, 477-3568
soba: 122, 124
E: Erik.Zupanic@ijs.si
 prof. dr. Slobodan Žumer
znanstveni svetnik
T: 476 6657, 476 6657E: Slobodan.Zumer@ijs.si

Gostujoči raziskovalci

Gostujoči raziskovalcidr. Magdalena Wencka
Gostujoča raziskovalka
T: 477-3436
soba: C207
E: Magdalena.Wencka@ijs.si
 dr. Yuri Tanuma E: Yuri.Tanuma@ijs.si

AsistentiTina Arh, mag. fiz.
asistentka
T: 477-3066
soba: 101
E: Tina.Arh@ijs.si
dr. Bajd Franci
asistent z doktoratom
 E: Franci.Bajd@ijs.si
dr. Izidor Benedičič
asistent z doktoratom
T: 477-3979
soba: M102
E: Izidor.Benedicic@ijs.si
 dr. Darja Gačnik
asistentka
T: 477-3238
soba: C111
E: Darja.Gacnik@ijs.si
Žiga Gosar, mag. fiz.
asistent
T: 477-3066
soba: 101
E: Ziga.Gosar@ijs.si
dr. Youness Hadouch
asistent z doktoratom
E: Youness.Hadouch@ijs.si
 dr. Uroš Jagodič
asistent z doktoratom
T: 477-3190
soba: 119
E: Uros.Jagodic@ijs.si
 Aljaž Kavčič, mag. fiz.
asistent
T: 477-3077
soba: C351
E: Aljaz.Kavcic@ijs.si
 dr. Tilen Knaflič
asistent z doktoratom
T: 477-3979
soba: M102
E: Tilen.Knaflic@ijs.si
 dr. Boštjan Kokot
asistent z doktoratom
T: 477-3636
soba: J111
E: Bostjan.Kokot@ijs.si
 dr. Hana Kokot
asistentka z doktoratom
T: 477-3636
soba: J111
E: Hana.Kokot@ijs.si
 dr. Marta Lavrič
asistentka z doktoratom
T: 477-3955
soba: 108
E: Marta.Lavric@ijs.si
 dr. Jože Luzar
asistent z doktoratom
T: 477-3238, 477-3359
soba: C111, D11
E: Joze.Luzar@ijs.si
 mag. Bojan Marin
asistent z magisterijem
T: 477-3761
soba: C022
E: Bojan.Marin@ijs.si
 Matevž Marinčič, mag. fiz.
asistent
 E: Matevz.Marincic@ijs.si
 dr. Tadej Mežnaršič
asistent z doktoratom
T: 477-5442
soba: KF16
E: Tadej.Meznarsic@ijs.si
 dr. Maruša Mur
asistentka z doktoratom
T: 477-3082
soba: B108
E: Marusa.Mur@ijs.si
 dr. Naseska Mimoza
asistentka z doktoratom
T: 477-3082
soba: B108
E: Naseska.Mimoza@ijs.si
 dr. Andrej Petelin
asistent z doktoratom
 E: Andrej.Petelin@ijs.si
 Gregor Pirnat, mag. fiz.
asistent
T: 477-3061
soba: 101
E: Gregor.Pirnat@ijs.si
 dr. Jaka Pišljar
asistent z doktoratom
T: 477-3444
soba: 121
E: Jaka.Pisljar@ijs.si
 dr. Rok Podlipec
asistent z doktoratom
T: 
soba: C345
E: Rok.Podlipec@ijs.si
 dr. Yuliia Shyshkina
asistentka z doktoratom
T: 477-3955
soba: 108
E: Yuliia.Shyshkina@ijs.si
 dr. Marion Antonia Van Midden Mavrič
asistentka z doktoratom
T: 477-3552
soba: 122
E: Marion.Vanmidden.Mavric@ijs.si

Mladi raziskovalci

Mladi raziskovalciAbdur Rehman Anwar, MSc., Pakistan
mlajši raziskovalec
 E: Abdur.Rehman.Anwar@ijs.si
 Katja Gosar, mag. fiz.
mlada raziskovalka
T: 477-5422
soba: KF16/17
E: Katja.Gosar@ijs.si
 Anton Hromov, MSc.
mladi raziskovalec
 E: Anton.Hromov@ijs.si
 Vida Jurečič, mag. prof. pouč. fiz. in mat.
mlada raziskovalka
T: 477-3832
soba: C73A
E: Vida.Jurecic@ijs.si
Zala Korenjak, mag. fiz.
mlada raziskovalka
T: 477-3082
soba: B105
E: Zala.Korenjak@ijs.si
Benjamin Koroševič Koser, mag. lab. biomed.
mladi raziskovalec
T: 477-3636
soba: J111
E: Benjamin.Korosevic.Koser@ijs.si
 Matjaž Malok, mag. inž. meh.
mladi raziskovalec
T: 477-3678
soba: 
D34
E: Matjaz.Malok@ijs.si
Maj Mejak, mag. fiz.
mladi raziskovalec
T: 477-3979, 477-3770
soba: M102, G8A
E: Maj.Mejak@ijs.si
 Matic Morgan, mag. prof. pouč. fiz. in mat.
mladi raziskovalec

soba:
 C73a
E: Matic.Morgan@ijs.si
Arkalekha Neogi, MSc.
mlada raziskovalka
E: Arkalekha.Neogi@ijs.si
 Rok Peklar, mag. fiz.
mladi raziskovalec
 E: Rok.Peklar@ijs.si
 Julia Petrović, MSc., Hrvaška
mlada raziskovalka
T: 477-3238
soba: C111
E: Julia.Petrovic@ijs.si
Jure Pirman, mag. fiz.
mladi raziskovalec
T: 588-5442
soba: KF 16/17
E: Jure.Pirman@ijs.si
 Anja Pogačnik Krajnc, mag. fiz.
mlada raziskovalka
T: 477-3614
soba: C345
E: Anja.Pogacnik.Krajnc@ijs.si
 Linsy Jane Selvin Robert
mlada raziskovalka
 E: Linsy.Selvin@ijs.si
 Maha Zid, MSc., Tunizija
mlada raziskovalka
soba: C304BE: Maha.Zid@ijs.si

Zunanji sodelavci

Zunanji sodelavcidr. Cene FilipičT: 477-3538
soba: 10, C74
E: Cene.Filipic@ijs.si 
 Darko Kavšek  
 Janko Polanec  
 Davorin Kotnik E: Davorin.Kotnik@ijs.si
 Tihidrag Žagar Veselko E: Veselko.Zagar@ijs.si

Tehnično osebje

Tehnično osebjeUrška Gazdag, dipl. kem. (UN)
strokovna sodelavka

E: 
Urska.Gazdag@ijs.si
 Dražen Ivanov
projektni sodelavec V
T: 477-3359,
477-3384
soba: D11
E: Drazen.Ivanov@ijs.si 
 Janez Jelenc, dipl. inž. fiz.
svetovalec VII/1 (II)
T: 477-3921
soba: D9
E: Janko.Jelenc@ijs.si
 Ivan Kvasić
samostojni strokovni sodelavec
T: 477-3384
soba: B3, B003
E: Ivan.Kvasic@ijs.si
 Ana Krišelj, mag. biokem.
strokovna sodelavka
T: 477-3190
soba: B107
E: Ana.Kriselj@ijs.si
 Silvano Mendizza
projektni sodelavec V
T: 477-3384
soba: B3, B003
E: Silvano.Mendizza@ijs.si
 Peter Mihor
tehnik V
 E: Peter.Mihor@ijs.si
 Janja Milivojević
projektna sodelavka V
T: 477-3761
soba: C022
E: Janja.Milivojevic@ijs.si
 Jaka Močivnik, dipl. inž. meh. (VS)
strokovni sodelavec
T: 477-3384
soba: B3, B003
E: Jaka.Mocivnik@ijs.si
 Peter Ropač, mag. fiz.
strokovni sodelavec
 E: Peter.Ropac@ijs.si
 Ana Sepe, inž. fiz.
vodilna inženirka VI
T: 477-3447
soba: C304
E: Ana.Sepe@ijs.si
Laiba Suhail
strokovna sodelavka
T: 477-3082
soba: B105
E: Laiba.Suhail@ijs.si
 Cody Tripp, MSc., ZDA
strokovni sodelavec
T: 477-3636
soba: J111
E: Cody.Tripp@ijs.si
 Jaka Zaplotnik, mag. fiz.
strokovni sodelavec
 E: Jaka.Zaplotnik@ijs.si

Administracija

AdministracijaMaša Kavčič, mag. medk. menedž.
vodilna strokovna sodelavka
T: 477-3913
soba: C107
E: Masa.Kavcic@ijs.si
 Vesna Lopatič, mag. angl.
samostojna strokovna sodelavka VII/2
T: 477-3197
soba: 103
E: Vesna.Lopatic@ijs.si
 Marjetka Tršinar
projektna sodelavka V
T: 477-3456
soba: 103
E: Marjeta.Trsinar@ijs.si