Mednarodni projekti

Electron spin noise scanning tunneling microscopy

Vodja: prof. dr. Janez Dolinšek

Programska skupina: Magnetna resonanca in dielektrična spektroskopija

Financer: Evropska komisija

Šifra: PR-04525

Trajanje: 1. 6. 2012–31. 5. 2016

Magnetic nanoparticles and thin films for spintronic applications

Vodja: prof. dr. Janez Dolinšek

Programska skupina: Magnetna resonanca in dielektrična spektroskopija

Financer: Evropska komisija

Šifra: PR-04564

Trajanje: 1. 4. 2012–31. 3. 2016

Laser made entirely of living cells and materials derived from living cells

Vodji: dr. Matjaž Humar, prof. dr. Igor Muševič

Programska skupina: Fizika mehkih snovi, površin in nanostruktur

Financer: Evropska komisija

Šifra: PR-05704

Trajanje: 1. 11. 2014–30. 4. 2017

ERA chair for isotope techniques in food quality, safety and traceability

Vodja: prof. dr. Maja Remškar

Programska skupina: Fizika mehnik snovi, površin in nanostruktur

Financer: Evropska komisija

Šifra: PR-05707

Trajanje: 1. 7. 2014–30. 6. 2019

Sources, interaction matter detection and analysis

Vodja: prof. dr. Maja Remškar

Programska skupina: Fizika mehnik snovi, površin in nanostruktur

Financer: Evropska komisija

Šifra: PR-05894

Trajanje: 1. 9. 2014–31. 8. 2018

Smart tools for gauging nano hazards

Vodja: izr. prof. dr. Janez Štrancar

Programska skupina: Eksperimentalna biofizika kompleksnih sistemov

Financer: Evropska komisija

Šifra: PR-07083

Trajanje: 1. 3. 2016–29. 2. 2020