Industrijski projekti

Tekoči projekti

PR-12324/L7-4535 Razvoj koncepta za mehanistično napredovanje fibroze in proženja koagulacije krvi, ki jo povzročajo vdihani materiali (uCellnNet9, 1. 6. 2022-30. 5. 2025

Šifra projekta: PR-12324 / L7-4535

Obdobje: 1. 10. 2022–30. 5. 2025

Vodja projekta: dr. Tilen Koklič

Financer: Infinite d.o.o.

PR-12331/L7-4491 Razvoj integriranega mnogo kanalnega umetnega nosu za detekcijo raka, 1. 10. 2022-30. 9. 2026

Šifra projekta: PR-12331 / L7-4491

Obdobje: 1. 10. 2022–30. 9. 2026

Vodja projekta: prof. dr. Igor Muševič

Financer: RLS Merilna tehnika d.o.o.

PR-10416/L1-2607 Magnetno, električno in strižnonapetostno programiranje oblikovnega odziva v aktuatorjih na osnovi polimerno dispergiranih tekočekristalnih elastomerov, 1. 9. 2020-31. 8. 2024

Šifra projekta: PR-10416 / L1-2607

Obdobje: 1. 9. 2020–31. 8. 2024

Vodja projekta: dr. Andraž Rešetič

Financer: KMZ – ZALAR MIRAN s.p.

Pretekli projekti

PR-11725 MRI meritve 2022, 13. 1. 2022-1. 2. 2023

t

Šifra projekta: PR-11725

Obdobje: 13. 1. 2022–1. 2. 2023

Vodja projekta: prof. dr. Igor Serša

Financer: LEK d.d.

PR-10793 Raziskave in analiza novih molekularnih dogodkov in njihovih vzorčno-posledičnih povezav in vitro, 1. 5. 2021-30. 4. 2023

Šifra projekta: PR-10793

Obdobje: 1. 5. 2021–30. 4. 2023

Vodja projekta: dr. Janez Štrancar

Financer: Infinite d.o.o

PR-08244 Najem, uporaba prostorov in razvoj tehnologij, 1. 7. 2017-31. 12. 2022

Šifra projekta: PR-08244

Obdobje: 1. 7. 2017–31. 12. 2022

Vodja projekta: dr. Igor Muševič

Financer: TELA merilni sistemi d.o.o.

PR-08945 Detecion of Non-Anthropogenic Air Pollution Project (DNAAP), 1. 7. 2018-30. 6. 2020

Šifra projekta: PR-08945

Obdobje: 1. 7. 2018 –30. 6. 2020

Vodja projekta: dr. Griša Močnik

Financer: AEROSOL d.o.o.

PR-11076 MR slike čebel, 23. 9.-31. 12. 2021

Šifra projekta: PR-11076

Obdobje: 23. 9. 2021–31. 12. 2021

Vodja projekta: dr. Igor Serša

Financer: ART REBEL 9 d.o.o., Ljubljana

PR-10945 Priprava mešanice tekočih kristalov, 25. 8.-31. 12. 2021

Šifra projekta: PR-10945

Obdobje: 25. 8. 2021–31. 12. 2021

Vodja projekta: dr. Igor Muševič

Financer: BALDER d.o.o.

PR-11367 Meritve EPR, 5. 10.-31. 12. 2021

Šifra projekta: PR-11367

Obdobje: 5. 10. 2021–31. 12. 2021

Vodja projekta: dr. Denis Arčon

Financer: LEK  d.d.

PR-10581 Uporaba prostora in opreme, 1. 4. 2020-31. 3. 2021

Šifra projekta: PR-10581

Obdobje: 1. 4. 2020–31. 3. 2021

Vodja projekta: dr. Igor Muševič

Financer: NANOTUL d.o.o.

PR-10752 Meritve v okviru programske skupine LBF, 6.-30. 4. 2021

Šifra projekta: PR-10752

Obdobje: 6. 4. 2021–30. 4. 2021

Vodja projekta: dr. Janez Štrancar

Financer: BIA SEPARATIONS d.o.o

PR-10406 Eksperimentalni razvoj bio melaminskih vlaken primernih za elektropredenje, 7. 9. 2020-30. 3. 2021

Šifra projekta: PR-10406

Obdobje: 7. 9. 2020–30. 3. 2021

Vodja projekta: dr. Maja Remškar

Financer: MELAMIN kemična tovarna d.d.

PR-10702 Zajem plinov in delcev pri laserskem rezanju ter njihova kemijska in morfološka karakterizacija, 8. 3.-30. 4. 2021

Šifra projekta: PR-10702

Obdobje: 8. 3. 2021–30. 4. 2021

Vodja projekta: dr. Maja Remškar

Financer: LPKF LASER & ELECTRONICS  d.o.o.

PR-09330 AerOrbi – masni spektrometer z mehko fotoionizacijo, 12. 3. 2019-31. 8. 2021

Šifra projekta: PR-09330

Obdobje: 12. 3. 2019–31. 8. 2021

Vodja projekta: dr. Griša Močnik

Financer: AEROSOL d.o.o.

PR-10742 Raziskave filtracijske učinkovitosti materialov za zaščitno opremo, 6. 4.-31. 12. 2021

Šifra projekta: PR-10742

Obdobje: 6. 4. 2021–31. 12. 2021

Vodja projekta: dr. Maja Remškar

Financer: BTT TEKSTIL d.o.o.

PR-09956 Razvoj in vzdrževanje rešitev na področju PHP in MS SQL Server, 1. 1. 2020-31. 12. 2021

Šifra projekta: PR-09956

Obdobje: 1. 1. 2020 –31. 12. 2021

Vodja projekta: dr. Igor Muševič

Financer: SRC d.o.o.

PR-10690 Measurements of the Thickness of Chromium Deposits on a Glass Surface, 19. 2.-31. 12. 2021

Šifra projekta: PR-10690

Obdobje: 19. 2. 2021 –31. 12. 2021

Vodja projekta: dr. Miha Škarabot

Financer: PAB Akrapović d.o.o.

PR-03395 MRI snemanja vzorcev 1. 4. 2010-31. 12. 2018

Vodja: prof. dr. Igor Serša

Programska skupina: Eksperimentalna biofizika kompleksnih sistemov

Financer: Krka, tovarna zdravil, d.d.

Šifra: PR-03395

Trajanje: 1. 4. 2010–31. 12. 2018

PR-10398 MRI meritve, 1. 9. 2020-31. 1. 2021

Šifra projekta: PR-10398

Obdobje: 1. 9. 2020 –31. 1. 2021

Vodja projekta: dr. Igor Serša

Financer: LEK  d.d.

PR-10367 Karakterizacija železove karboksimaltoze z metodo elektronske paramagnetne resonance (EPR), 14. 8.-31. 12. 2020

Šifra projekta: PR-10367

Obdobje: 14. 8. 2020 –31. 12. 2020

Vodja projekta: dr. Denis Arčon

Financer: LEK  d.d.

PR-10339 Karakterizacijske študije delcev železove karboksimaltoze (FCM), 31. 7.-31. 12. 2020

Šifra projekta: PR-10339

Obdobje: 31. 7. 2020 –31. 12. 2020

Vodja projekta: dr. Miha Škarabot

Financer: LEK  d.d.

PR-10179 Študija izvedljivosti in razvoj metode za katakter Ferric carboxymaltose z EPR metodo, 1. 5.-31. 12. 2020

Šifra projekta: PR-10179

Obdobje: 1. 5. 2020 –31. 12. 2020

Vodja projekta: dr. Denis Arčon

Financer: LEK  d.d.

PR-10163 Študija izvedljivosti FCM z AFM, 1. 5.-31. 12. 2020

Šifra projekta: PR-10163

Obdobje: 1. 5. 2020 –31. 12. 2020

Vodja projekta: dr. Miha Škarabot

Financer: LEK  d.d.

PR-07670 Aditivno nanašanje anizotropnih kompozitnih elastomerov (AppPDLCE), 15. 12. 2016-31. 12. 2018

Šifra projekta: PR-07670

Obdobje: 15. 12. 2016–31. 12. 2018

Vodja projekta: dr. Boštjan Zalar

Financer: KMZ – ZALAR MIRAN s.p.

PR-08682 Sodelovanje pri nadgradnji ramanskega spektrometra, 1. 7.2018-31. 11. 2020

Šifra projekta: PR-08682

Obdobje: 1. 7. 2018–31. 11. 2020

Vodja projekta: dr. Zoran Arsov

Financer: INSTRUMENTATION TECHNOLOGIES, d.d.

PR 08508 IMALA – Inštrument za merjenje absorpcije svetlobe v aerosolih, 1. 1. 2018-30. 11. 2020

Šifra projekta: PR-08508

Obdobje: 1. 1. 2018–30. 11. 2020

Vodja projekta: dr. Igor Muševič

Financer: AMES d.o.o.

PR-08816 Mikroskopska karakterizacija senzorja nanodelcev, 1. 7.-31. 12. 2018

Šifra projekta: PR-08816

Obdobje: 1. 7. 2018–31. 12. 2018

Vodja projekta: dr. Maja Remškar

Financer: LOTRIČ CERTIFICIRANJE d.o.o.

PR-09610 Agregacija proteinov z AFM, 1. 7.-31. 12. 2019

Šifra projekta: PR-09610

Obdobje: 1. 7. 2019 –31. 12. 2019

Vodja projekta: dr. Miha Škarabot

Financer: KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D.

PR-09821 Onesnaženost s črnim ogljikom na območju Ljubljane, 22. 10.-31. 12. 2019

Šifra projekta: PR-09821

Obdobje: 22. 10. 2019 –31. 12. 2019

Vodja projekta: dr. Griša Močnik

Financer: AEROVIZIJA d.o.o.

PR-08099-2 Irradiation and Analysis of Nano SiC Samples in the Year 2017, 20. 6. 2017-30. 6. 2018

Šifra projekta: PR-08099-2

Obdobje: 20. 6. 2017–30. 6. 2018

Vodja projekta: dr. Vid Bobnar

Financer: National Nuclear Research Center

PR-08431 Kimberly-Clark – Development of LCD Shutter in the Year 2018, 1. 1.-31. 12. 2018

Šifra projekta: PR-08431

Obdobje: 1. 1. 2018–31. 12. 2018

Vodja projekta: dr. Igor Muševič

Financer: Kimberly-Clark

PR-09462 Študija izvedljivosti za zaznavanje vonjav, 1. 5.-31. 12. 2019

Šifra projekta: PR-09462

Obdobje: 1. 5. 2019 –31. 12. 2019

Vodja projekta: dr. Igor Muševič

Financer: Infineon Technologies Austria AG

PR-05151 MERCK – AFM raziskave, 1. 11. 2012-1. 10. 2019

Šifra projekta: PR-05151

Obdobje: 1. 11. 2012 –1. 10. 2019

Vodja projekta: dr. Miha Škarabot

Financer: MERCK KGAA

PR-08768 Raziskave učinkovitosti vodnih sesalcev Hyla za odstranjevanje nanodelcev iz zraka v notranjih prostorih, 1. 5.-31. 12. 2018

Šifra projekta: PR-08768

Obdobje: 1. 5. 2018–31. 12. 2018

Vodja projekta: dr. Bojana Višič

Financer: HYLA d.o.o.

PR-09133 EPR meritve na vzorcih, 30. 11. 2018-3. 4. 2019

Šifra projekta: PR-09133

Obdobje: 30. 11. 2018 –3. 4. 2019

Vodja projekta: dr. Denis Arčon

Financer: LEK  d.d.

L7-7561; PR-07199 Mikrospektroskopska karakterizacija in optimizacija učinka laserskih sunkov na očesni mrežnici, 1. 3. 2016-31. 12. 2018

Vodja: izr. prof. dr. Janez Štrancar

Programska skupina: Eksperimentalna biofizika kompleksnih sistemov

Financer: ARRS; Optotek, d.o.o.

Šifra: L7-7561; PR-07199

Trajanje: 1. 3. 2016–31. 12. 2018
Sestava projektne skupine:

V projektu sodelujejo raziskovalci Laboratorija za biofiziko, Odseka za fiziko trdne snovi, Institut Jožef Stefan, podjetja Optotek d.o.o. ter Očesne klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani.

VSEBINSKI OPIS – GLAVNI POUDARKI PROJEKTA

PROBLEM: Zaviranje rasti nenormalnih žil, ki je najnevarnejši zaplet bolezni očesne mrežnice, temelji na ponavljajočem se neprijetnem, pa tudi tveganem injiciranju protirastnih zdravil direktno v oko in redkeje na laserskih posegih, ki lahko poškodujejo tudi okoliško zdravo tkivo.

CILJ: Z nedestruktivnimi svetlobnimi terapijami lahko odpravimo neželjene poškodbe tkiv, če natančneje usmerjamo laserske sunke in sproti spremljamo njihov učinek.

REŠITEV: V skladu s trendi multimodalnega slikanja bomo za novo generacijo oftalmoloških terapevtskih naprav razvili novo tehnologijo detekcije stanja retine. Tehnologija bo temeljila na analizi avtofluorescence v realnem času in boljšem usmerjanju svetlobe.

Projekt financira ARRS v visini 2774 ur C kategorije.

FAZE IN IZVAJANJE:

WP1: Analiza avtofluorescence mrežnice za diagnostiko in nadzor AMD

WP2: Novi pristopi za terapijo AMD

WP3: Razvoj in optimizacija laserskega sistema

WP4: Mikrospektroskopsko vodena teranostika AMD

WP5: Upravljanje

WP6: Razširjanje in uporaba rezultatov

Gantov diagram izvajanja projekta:

Mejniki:

M1: Identifikacija lastnosti avtofluorescence za lokalizacijo krvnih žil v žilnici (del 6. mesec, del 18. mesec):

STATUS: DOSEŽEN

M2: Lokalizacija fotokoagulacije za absorbirajočimi plastmi RPE (12. mesec)

STATUS: DOSEŽEN

M3: Doseganje optimalnih laserskih parametrov za diagnostiko in zdravljenje (18. MESEC)

STATUS: n/a

BIBLIOGRAFSKE REFERENCE ČLANOV SKUPINE VEZANE NA VSEBINO PROJEKTA:

ANDJELIĆ, Sofija, DRAŠLAR, Kazimir, HVALA, Anastazija, LOKAR, Nina, ŠTRANCAR, Janez, HAWLINA, Marko. Anterior lens epithelial cells attachment to the basal lamina. Acta ophthalmologica, ISSN 1755-375X, May 2016, vol. 94, iss. 3, str. e183-e188.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aos.12902/abstract

, doi:

10.1111/aos.12902

. [COBISS.SI-ID

2628780

2.

HAWLINA, Gregor, DRNOVŠEK-OLUP, Brigita, MOŽINA, Janez, GREGORČIČ, Peter. Photodisruption of a thin membrane near a solid boundary : an in vitro study of laser capsulotomy. Applied physics. A, Materials science & processing, ISSN 0947-8396, Feb. 2016, vol. 122, iss. 2, str. 1-7, ilustr., doi:

10.1007/s00339-016-9648-z

. [COBISS.SI-ID

14475803

],

3.

DEBELIĆ, Vladimir, DRNOVŠEK-OLUP, Brigita, ŽIŽEK, Bogomir, SKITEK, Milan, JERIN, Aleš. Higher glucose level and systemic oxidative stress decrease the mean velocity index of the retinal artery during flickering light stimulation in type 1 diabetes = Visoke razine glukoze i sustavni oksidativni stres kod pacijenata s dijabetesom tipa 1 smanjuju indeks srednje brzine strujanja krvi u retinalnoj arteriji za vrijeme stimulacije treperećim svjetlom. Croatian medical journal, ISSN 0353-9504, 2016, vol. 57, no. 5, str. 434-441, graf. prikazi, ilustr.

http://www.cmj.hr/default.aspx?id=12699&issue=yes

,

 http://www.cmj.hr/2016/57/5/27815934.htm

, doi:

10.3325/cmj.2016.57.434

. [COBISS.SI-ID

4284785

],

6.

JANČAR, Boris, BUDIHNA, Marjan, DRNOVŠEK-OLUP, Brigita, NOVAK-ANDREJČIČ, Katrina, BROVET-ZUPANČIČ, Irena-Hedvika, PAHOR, Dušica. Prognostic factors of choroidal melanoma in Slovenia, 1986-2008. Radiology and oncology, ISSN 1318-2099. [Print ed.], Mar. 2016, vol. 50, no. 1, str. 104-112, VII, tabele.

http://ojs.szd.si/index.php/ro/article/view/2300/1845

, doi:

10.1515/raon-2015-0009

. [COBISS.SI-ID

31864281

],

8.

URBANČIČ, Mojca. Sodobno zdravljenje diabetičnega makularnega edema = Curent management of diabetic macular edema. V: POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.), VAJD, Rajko (ur.). [Zbornik predavanj], 19. Schrottovi dnevi, Ljubljana, 18. in 19. marec 2016, (Medicinski razgledi, ISSN 0353-3484, Supplement, letn. 55, 1). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2016, letn. 55, supl. 1, str. 125-129. [COBISS.SI-ID

285146112

]

13.

ARSOV, Zoran, URBANČIČ, Iztok, GARVAS, Maja, PODLIPEC, Rok, KOKOT, Boštjan, KOKLIČ, Tilen, ŠTRANCAR, Janez. Interaction of materials with model and cell membranes studied by fluorescence microscopy and microspectroscopy. V: Book of abstracts, Regional Biophysics Conference, RBC2016, 25-28 August 2016, Trieste, Italy. Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste, cop. 2016, str. 20.

https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/12991/1/RBC2016interni.pdf

. [COBISS.SI-ID

30138407

]

14.

URBANČIČ, Mojca. Optična koherenčna tomografija pri diabetičnem makularnem edemu. V: Dan za mrežnico. [Ljubljana]: Združenje oftalmologov Slovenije, [2016], str. 8. [COBISS.SI-ID

3001516

]

17.

PODLIPEC, Rok, ARSOV, Zoran, ŠTRANCAR, Janez, KOKLIČ, Tilen. Role of calcium in localizati on of a blood clot in an ex vivo injured blood vessel. V: Book of abstracts, Regional Biophysics Conference, RBC2016, 25-28 August 2016, Trieste, Italy. Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste, cop. 2016, str. 31.

https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/12991/1/RBC2016interni.pdf

. [COBISS.SI-ID

30137895

]

18.

ARSOV, Zoran, URBANČIČ, Iztok, ŠTRANCAR, Janez. Development of smart fluorescent probes to reveal internalization and accumulation in cells through aggregation – induced spectral shift. V: Book of abstracts, Regional Biophysics Conference, RBC2016, 25-28 August 2016, Trieste, Italy. Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste, cop. 2016, str. 49.

https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/12991/1/RBC2016interni.pdf

. [COBISS.SI-ID

30138151

]

20.

DOBOVŠEK, Darja, KRAUT, Aleksandra, URBANČIČ, Mojca, LAVRIČ, Alenka, PAJTLER, Ana, ŠULAK, Marko, JAKI, Polona. Vidna ostrina po zdravljenju neovaskularne starostne degeneracije makule z anti-VEGF je odvisna od začetne vidne ostrine = Visual acuity after anti-VEGF treatment of neovascular age related macular degeneration depends on baseline visual acuity. V: HAWLINA, Marko (ur.), STIRN-KRANJC, Branka (ur.). Program in zbornik povzetkov = Programme and book of abstracts. [Ljubljana]: Združenje oftalmologov Slovenije, 2016, str. 84. [COBISS.SI-ID

61247074

]

21.

PAJTLER, Ana, LAVRIČ, Alenka, JARC-VIDMAR, Martina, JAKI, Polona, KRAUT, Aleksandra, NAJI, Mateja, URBANČIČ, Mojca, VIDOVIĆ VALENTINČIČ, Nataša. Kako prepoznati bolezni, ki spominjajo na suho ali vlažno obliko starostne degeneracije rumene pege? = How to spot diseases that mimic dry or wet age related macular degeneration?. V: HAWLINA, Marko (ur.), STIRN-KRANJC, Branka (ur.). Program in zbornik povzetkov = Programme and book of abstracts. [Ljubljana]: Združenje oftalmologov Slovenije, 2016, str. 85. [COBISS.SI-ID

3084972

]

22.

URBANČIČ, Mojca, PAJTLER, Ana, LAVRIČ, Alenka, SCHWARZBARTL PFEIFER, Marija Ana, PFEIFER, Vladimir. Vloga OCT-angiografije v diagnostiki subretinalne neovaskularizacije pri bolnikih z makularnimi telangiektazijami tipa 2 = OCT-angiography in diagnostics of subretinal neovascularization in patients with macular telangiectasia type 2. V: HAWLINA, Marko (ur.), STIRN-KRANJC, Branka (ur.). Program in zbornik povzetkov = Programme and book of abstracts. [Ljubljana]: Združenje oftalmologov Slovenije, 2016, str. 93. [COBISS.SI-ID

3084716

]

23.

URBANČIČ, Mojca, LUŽNIK, Zala, DOBOVŠEK, Darja, GLOBOČNIK PETROVIČ, Mojca. Povezava med OCT-spremembami in uspešnostjo anti-VEGF zdravljenja pri bolnikih z diabetičnim makularnim edemom = Correlation of OCT changes with anti-VEGF treatment outcomes in patients with diabetic macular edema. V: HAWLINA, Marko (ur.), STIRN-KRANJC, Branka (ur.). Program in zbornik povzetkov = Programme and book of abstracts. [Ljubljana]: Združenje oftalmologov Slovenije, 2016, str. 94. [COBISS.SI-ID

3086508

]

25.

URBANČIČ, Mojca, LAVRIČ, Alenka, PAJTLER, Ana, JAKI, Polona, KRAUT, Aleksandra. Peripapilarna horoidalna neovaskularizacija = Peripapillary choroidal neovascularization. V: HAWLINA, Marko (ur.), STIRN-KRANJC, Branka (ur.). Program in zbornik povzetkov = Programme and book of abstracts. [Ljubljana]: Združenje oftalmologov Slovenije, 2016, str. 106. [COBISS.SI-ID

3085228

]

30. URBANČIČ, Mojca. Zdravljenje z Ozurdexom pri diabetičnem makularnem edemu = Management of diabetic macular edema with Ozurdex. V: HAWLINA, Marko (ur.), STIRN-KRANJC, Branka (ur.). Program in zbornik povzetkov = Programme and book of abstracts. [Ljubljana]: Združenje oftalmologov Slovenije, 2016, str. 91. [COBISS.SI-ID

3086252

]

31. URBANČIČ, Mojca. Eylea v zdravljenju diabetičnega makularnega edema = Eylea in the treatment of diabetic macular edema. V: HAWLINA, Marko (ur.), STIRN-KRANJC, Branka (ur.). Program in zbornik povzetkov = Programme and book of abstracts. [Ljubljana]: Združenje oftalmologov Slovenije, 2016, str. 97. [COBISS.SI-ID

3086764

]

32. URBANČIČ, Mojca. Diabetični makularni edem. V: JAKI, Polona (ur.). Aflibercept (EYLEA) in bolniki iz slovenske klinične prakse. 1. natis. Ljubljana: Bayer, 2016, str. 56-58. [COBISS.SI-ID

3087532

]

38. ORTHABER, Uroš. Development and evaluation of a laser for posterior capsulotomy : doctoral thesis. Ljubljana: [U. Orthaber], 2016. X, 111 str., ilustr. [COBISS.SI-ID

3040868

]

42. URBANČIČ, Mojca. Prikazi primerov bolnikov z različnimi boleznimi mrežnice, zdravljenje z afliberceptom : Očesna klinika Ljubljana : predavanje na strokovnem srečanju z naslovom Bolezni mrežnice – kako jih lahko obvladujemo danes?, Ljubljana, 20. 1. 2016. [COBISS.SI-ID

3003308

]

43. URBANČIČ, Mojca. Retinopatija pri diabetikih in pomen zgodnjega prepoznavanja : predavanje na posvetu predsednikov društev diabetikov, Portorož, 21. april 2016. [COBISS.SI-ID

3003564

]

PR-08672 Letalske meritve, 10. 4.-31. 12. 2018

Vodja: izr. prof. dr. Janez Štrancar

Obdobje: 10. 4. 2018–31. 12. 2018

Programska skupina: Eksperimentalna biofizika kompleksnih sistemov

Financer: ARRS; Optotek, d.o.o.

PR-08404-2 Double-Beam Laser Interferometer Measurement, 1. 10.-31. 12. 2018test

Šifra projekta: PR-08404-2

Obdobje: 1. 10. 2018–31. 12. 2018

Vodja projekta: dr. Vid Bobnar

Financer: EPCOS OHG

PR-08404-1 Inkjet Printing of PZT Test Structures and Piezoelectric Characterization of Thin Films, 1. 10.-31. 12. 2018

Šifra projekta: PR-08404-1

Obdobje: 1. 10. 2018–31. 12. 2018

Vodja projekta: dr. Vid Bobnar

Financer: EPCOS OHG

PR-08763 Meritve v okviru sodelovanja z ITA, 21. 5.-31. 12. 2018

Šifra projekta:PR-08763

Obdobje: 21. 5. 2018 –31. 12. 2018

Vodja projekta: dr. Igor Muševič

Financer: Infineon Technologies Austria AG

PR-08280 Sproščanje vodotopnih snovi, ohranjanje antioksid. kapacitete ter kvalitativna ocena poškodb …, 1. 9.-31. 12. 2017

Šifra projekta: PR-08280

Obdobje: 1. 9. 2017 –31. 12. 2017

Vodja projekta: dr. Tilen Koklič

Financer: BSH Hišni aparati d.o.o.

PR-07078 Meritve optične prepustnosti, 1. 1.-31. 12. 2016

Šifra projekta: PR-07078

Obdobje: 1. 1. 2016 –31. 12. 2016

Vodja projekta: dr. Igor Muševič

Financer: RLS Merilna tehnika d.o.o.

PR-07442-1 Method for electrocaloric enegy conversion, 17. 6.-31. 8. 2016

Šifra projekta: PR-07442-1

Obdobje: 17. 6. 2016 –31. 8. 2016

Vodja projekta: dr. Igor Muševič

Financer: GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, d.d.

PR-07110 Sistem za manipulacijo toka taline, 17. 2.-31. 3. 2016

Vodja: prof. dr. Denis Arčon

Programska skupina: Magnetna resonanca in dielektrična spektroskopija

Financer: Izoteh, d.o.o.

Šifra: PR-07110

Trajanje: 17. 2. 2016–31. 3. 2016

PR-06502 Analize z metodo NQR-jedrske kvadropolne resonance, 28. 4. 2015-30. 4. 2016

Vodja: doc. dr. Tomaž Apih

Programska skupina: Magnetna resonanca in dielektrična spektroskopija

Financer: Lek, d.d.

Šifra: PR-06502

Trajanje: 28. 4. 2015–30. 4. 2016

PR-04435 NQR meritve farmacevtskih učinkovin, 29. 8. 2014-31. 12. 2015

Šifra projekta: PR-04435

Obdobje: 29. 8. 2014 –31. 12. 2015

Vodja projekta: dr. Alan Gregorovič

Financer: LEK  d.d.

PR-06237-1 Obsevanje in analiza nano Si vzorcev, 5. 12. 2014-31. 12. 2015

Šifra projekta: PR-06237-1

Obdobje: 5. 12. 2014–31. 12. 2015

Vodja projekta: dr. Vid Bobnar

Financer: Institute of Radiation Problems of AzNAS