Novice

Članek v reviji Nanoscale

Članek v reviji Nanoscale

Ostale novice
15. februarja 2024

Sodelavci Odseka za fiziko trdne snovi F5 Aljaž Kavčič, mag. fiz., dr. Rok Podlipec, Ana Krišelj, mag. biokem., dr. Andreja Jelen in doc. dr. Matjaž Humar so v sodelovanju s kolegom iz Fakultete za strojnišvo v reviji Nanoscale objavi članek z naslovom Intracellular biocompatible hexagonal boron nitride quantum emitters as single-photon sources and barcodes.

V tem delu je predstavljena realizacija emisije posameznih fotonov iz barvnih centrov v heksagonalnem borovem nitridu (hBN) internaliziranih v živih celicah ter njihova uporaba kot celične črtne kode. Detektirana svetloba, opažena kot svetle točke znotraj celic, izkazuje izrazite eno-fotonske karakteristike ter dolgoročno stabilnost brez degradacije in spektralnih premikov. Na račun razlikujočih se spektralnih lastnosti posameznih barvnih centrov le te lahko uporabimo kot optične črtne kode. Posamezno črtno kodo lahko predstavimo kot eno izmed 470 razločljivih stanj, medtem ko s kombinacijo zgolj nekaj barvnih centrov na celico v principu lahko edinstveno označimo praktično neomejeno število celic. Predstavljene črtne kode krasijo lastnosti kot so enostavnost proizvedbe, biokompatibilnost in biodegradacija, emisijska stabilnost, nanometrska velikost ter ogromno število unikatnih črtnih kod, hkrati pa njihova lastnost emisije posameznih fotonov ponuja možnost razširitve predstavljenih konceptov na področja kvantne senzorike ter super resolucijske mikroskopije.

Članek v reviji Optics Express

Članek v reviji Optics Express

Ostale novice
12. februarja 2024

Sodelavca Odseka za fiziko trdne snovi F5 dr. Mimoza Naseska in doc. dr. Matjaž Humar sta v sodelovanju s kolegi iz Centra odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije – Nanocenter, Imperial College London in Fakultete za matematiko in fiziko v reviji Optics Express objavila članek z naslovom Brezkontaktno spremljanje koncentracije glukoze in pH z integracijo nosljivih in implantabilnih hidrogelnih senzorjev z optično koherentno tomografijo.

Optična koherentna tomografija (OCT) je neinvazivna tehnika slikanja z veliko vdorno globino v tkivih, vendar omejeno kemijsko specifičnostjo. Z vključitvijo funkcionalnih monomerov je mogoče hidrogele oblikovati tako, da se odzivajo na specifične molekule, ki povzročajo reverzibilne spremembe volumna. V tej študiji predstavljamo implantabilne in nosljive biokompatibilne hidrogelne senzorje za kontinuirano spremljanje koncentracije glukoze in pH v realnem času v kombinaciji z OCT kot orodje za merjenje njihove spremembe debeline. Rezultati kažejo, da hidrogelne biosenzorje v kombinaciji z OCT imajo potencijal za brezkontaktno neprekinjeno spremljanje fizioloških parametrov in-vivo.

Slika: pH-občutljiv film hidrogela za spremljanje stanja ran. a) Graf prikazuje zmanjševanje debeline filma kot odziv na naraščajoč pH raztopine. b) OCT B-sken filma hidrogela pod obližem prsta (zgoraj desno) in okolice brez filma (spodaj desno). Puščice na zgornji desni sliki označujejo lokacijo filma hidrogela. Zgornja leva slika prikazuje lokacijo obliža, pravokotnik na spodnji levi sliki pa lokacijo filma hidrogela.… Read the rest “Članek v reviji Optics Express”

Članek v reviji Journal of magnetic resonance

Članek v reviji Journal of magnetic resonance

Ostale novice
12. februarja 2024

Prof. dr. Igor Serša z Odseka za fiziko trdne snovi F5 je v reviji Journal of magnetic resonance objavil članek z naslovom Comparison of driven equilibrium and standard spin-echo sequence in MR microscopy: Analysis of signal dependence on RF pulse imperfection and diffusion. Hitro MR slikanje vzorcev z dolgimi NMR relaksacijskimi časi je pogosto zahtevno. V tej študiji je predlagana rešitev tega problema, ki temelji na uporabi zaporedja spin-echo (SE) zaporedja za MR slikanje, nadgrajenega z metodo vodenega ravnotežja. Predlagano (DE-SE) zaporedje je bilo najprej teoretično analizirano in kasneje preverjeno z eksperimenti na testnih vzorcih, izvedenimi na 9,4 T sistemu za MR mikroskopijo. Poskusi na vodi so pokazali, da lahko z zaporedjem DE-SE dobimo približno 10-krat več signala kot z zaporedjem SE. Predstavljeno zaporedje DE-SE se je izkazalo za učinkovito za hitro slikanje vzorcev z dolgimi relaksacijskimi časi T1 v MR mikroskopiji in je torej primerno tudi za hitro slikanje protonske gostote materialov.

Članek v reviji Nanomaterials

Članek v reviji Nanomaterials

Ostale novice
9. februarja 2024

Sodelavec Odseka za fiziko trdne snovi F5 Samo Kralj je v sodelovanju s kolegoma iz Fakultete za elektrotehniko v reviji Nanomaterials objavil članek. Numerično so proučevali lokalizirane elastične deformacije v ukrivljenih nematičnih lupinah, kjer so izhajali iz mezoskopskega Helfrich-Landau-de Gennes modela. V obravnavi so se omejili na osno simetrične oblike. Določili so pogoje, pri katerih se lahko pojavijo nesingularne linijske deformacije v nematični ureditvi, ki jih omogoča t.i. mehanizem rekonstrukcije nematične ureditve.

Članek v reviji Nanomaterials

Članek v reviji Nanomaterials

Ostale novice
9. februarja 2024

Mlada raziskovalka Maha Zid je s sodelavci teoretično preučevala generične mehanizme, ki lahko vzpostavijo kritično obnašanje v nematskih tekočih kristalih (NTK). Ustrezni členi gostote proste energije so linearno sklopljeni z nematičnim ureditvenim parametrom.  Preučevali so nezvezne fazne prehode povzročene z variacijo temperature ali tlaka. Izpeljali so efektivno prosto energijo sistema, v kateri vse generične mehanizme predstavlja ena brezdimenzijska količina.  Glavni poudarek je na vplivu nanodelcev (ND) v homogenih mešanicah ND-NTK, kjer lahko že anomalno majhne koncentracije ND omogočijo vzpostavitev pogojev kritične točke.

1 2 3 57