Cene Filipič

  • CV

Od leta 1978 je redno zaposlen na Institutu Jožef Stefan.

Izobrazba

1975Diploma iz fizike, FNT, Univerza v Ljubljani
1992magister tehniških znanosti, TF, Univerza v Ljubljani
1997doktor tehniških znanosti, FGG, Univerza v Ljubljani