Članek v reviji ACS Photonics

Abdur Rehman Anwar, Maruša Mur in Matjaž Humar z Odseka za fiziko trdne snovi F5 so objavili pregledni članek v reviji ACS Photonics z naslovom Microcavity- and Microlaser-Based Optical Barcoding: A Review of Encoding Techniques and Applications. V prispevku avtorji predstavijo označevanje z uporabo mikroresonatorjev in mikrolaserjev, ki ga je mogoče uporabljati za širok nabor aplikacij, npr. za označevanje izdelkov in njihove avtentičnosti, v biologiji pa na primer za označevanje celic in njihovo sledenje. Pri tovrstnem označevanju je informacija na različne načine zakodirana v lastnostih svetlobe, ki jo oddaja mikroresonator, najpogosteje v njenem spektru. Slednji je odvisen od različnih lastnosti mikroresonatorja (npr. od njegove velikosti) in z uporabo mikroresonatorjev, ki se po določeni lastnosti zgolj rahlo razlikujejo, je mogoče ustvariti milijone unikatnih označb – črtnih kod. Črtno kodiranje na osnovi mikroresonatorjev in mikrolaserjev je zelo zmogljivo orodje, ki veliko obeta. Z razvojem novih vrst mikroresonatorjev in optičnih sistemov za njihovo zaznavanje bi tako označevanje lahko zavzelo izredno pomembno vlogo tako v raziskavah kot tudi pri označevanju izdelkov v vsakdanjem življenju.