Članek v reviji Bioorganic Chemistry

Hana Kokot, Boštjan Kokot in Iztok Urbančič (Laboratorij za biofiziko, Odsek za fiziko trdne snovi, F5) so s kolegi s Fakultete za farmacijo (Univerza v Ljubljani) objavili članek z naslovom Amphiphilic coumarin-based probes for live-cell STED nanoscopy of plasma membrane v reviji Bioorganic Chemistry.

Avtorji članka so razvili in okarakterizirali nov amfifilni fluorescenčni označevalec SHE-2N, ki omogoča hitro in dolgotrajno fluorescenčno označevanje zunanje celične membrane živih celic. Novi označevalec za fluorescenčno mikroskopijo je zaradi visoke fotostabilnosti in ustreznih spektralnih lastnosti primeren tudi za visoko-ločljivo STED mikroskopijo in dvofotonsko mikroskopijo.