Članek v reviji Crystals

Samo Kralj z Odseka za fiziko trdne snovi F5 je v sodelovanju s kolegoma iz Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in iz Univerze Case Western Reserve iz Clevelanda v reviji Crystals objavil članek z naslovom Rekonfiguracija nematičnih disklinacij v planarni geometriji. Numerično so preučevali rekonfiguracijo parov trčenih |m|=1/2 disklinacij v nematičnih tekočih kristalih (NTK). Uporabili so Landau-de Gennesov pristop, kjer so orientacijski red opisali s tenzorskim ureditvenim parametrom. Z robnimi pogoji so kreirali različne pare disklinacij in povzročili njihove trke. Na ta način so demonstrirali kvalitativno različne rekonfiguracije defektnih linij.