Članek v reviji Front. Soft. Matter

Amid Ranjkesh, Samo Kralj in Aleksander Zidanšek z Odseka za fiziko trdne snovi F5 so v sodelovanju s kolegoma iz Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Ljubljani in Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana v reviji Front. Soft. Matter objavili članek z naslovom  Fazno obnašanje nematskih mešanic z nanodelci.

Preučujemo učinke nanodelcev (NP) na termotropne nematske tekoče kristale (LC) v razmeroma razredčenih mešanicah NP-LC. Zanimajo nas temeljni splošni mehanizmi, ki kvantitativno in kvalitativno vplivajo na fazno obnašanje tekočih kristalov. Preprosta analiza molekulskega polja kaže, da bo ob vstopu v urejeno fazo verjetno prišlo do faznega prehoda. Poleg tega bi lahko interakcija med nematogenimi NP in LC-ji izsilila obnašanje, podobno obnašanju seržanta in vojaka, pri katerem kljub simetričnemu videzu veznega člena vpliva le na fazno obnašanje ene komponente. Kadar so NP anizotropne, je lahko njihov vpliv na fazno obnašanje LC kvalitativno različen glede na zasidranost, tudi v odsotnosti motnje. Numerično ponazorimo, da lahko motnja tipa naključnega polja uvede red kratkega dosega, kvazi-dolgega dosega ali celo dolgega dosega, ki bi lahko preživel.