Članek v reviji Nanomaterials

Mlada raziskovalka Maha Zid je s sodelavci teoretično preučevala generične mehanizme, ki lahko vzpostavijo kritično obnašanje v nematskih tekočih kristalih (NTK). Ustrezni členi gostote proste energije so linearno sklopljeni z nematičnim ureditvenim parametrom.  Preučevali so nezvezne fazne prehode povzročene z variacijo temperature ali tlaka. Izpeljali so efektivno prosto energijo sistema, v kateri vse generične mehanizme predstavlja ena brezdimenzijska količina.  Glavni poudarek je na vplivu nanodelcev (ND) v homogenih mešanicah ND-NTK, kjer lahko že anomalno majhne koncentracije ND omogočijo vzpostavitev pogojev kritične točke.