Članek v reviji Scientific Reports

TUŠAR, Kaja, SERŠA, Igor. Use of nonlinear pulsed magnetic fields for spatial encoding in magnetic resonance imaging. Scientific reports. 2024, vol. 14, art. 7521, 15 str. ISSN 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-024-58229-x

V tej študiji smo preučevali možnost uporabe tuljav nelinearnega magnetnega polja za prostorsko kodiranje pri slikanju z magnetno resonanco. Obstoječe teorije o slikanju s takšnimi tuljavami imajo skupen kompleksen proces rekonstrukcije, ki izvira iz suboptimalne interpretacije signala v prostorsko-frekvenčni domeni (k-prostor). V tej študiji je predlagana nova rešitev tega problema, in sicer dvostopenjski proces rekonstrukcije, pri katerem se v prvem koraku slikovni signal pretvori v frekvenčni spekter, v drugem koraku pa spekter, ki predstavlja popačeno sliko, geometrično in intenzivnostno korigirano, da dobimo nepopačeno sliko. Rezultati te študije potrjujejo možnost uporabe preprostih kodirnih tuljav, ki imajo lahko nizko induktivnost, kar omogoča veliko hitrejše preklopne čase in višje gradiente magnetnega polja.