Članek v reviji Nature Communications

Doc. dr. Žiga Kos z Odseka za fiziko trdne snovi F5 je s kolegi iz Nacionalnega inštituta za znanost in tehnologijo v Ulsanu objavil članek z naslovom Symmetrically pulsating bubbles swim in an anisotropic fluid by nematodynamics v reviji Nature Communications. Plavanje pri nizkih Reynoldsovih številih običajno zahteva zlom simetrije na obrat časa in centrosimetrije plavalnih vzorcev. Avtorji pa pokažejo, da lahko simetrično pulzajoči zračni mehurčki plavajo v anizotropnih tekočinah, kjer nastane potrebna asimetrija v notranji strukturi tekočine, kar nakazuje nov možen mehanizem plavanja pri majhnih Reynoldsovih številih.