Denis Arčon

  • CV
  • Raziskovalna področja
  • Projekti
  • Funkcije
  • Info za študente

Ožje področje delovanja prof. Arčona zajema eksperimentalno magnetno resonanco (NMR, EPR in muSR). Od leta 1993 preučuje prehode kovina-izolator, superprevodnost in magnetne lastnosti dopiranih fulerenov, nenavadno superprevodnost v železo-pniktidnih superprevodnikih, magnetizem v nizko-dimenzionalnih močno frustriranih sistemih, Li-ionsko interkalacijo v različne nanostrukture in adsorpcijske lastnosti titanatnih nanostruktur. Na vseh teh področjih je objavil že 133 člankov, od tega 3 v reviji Science ter enega v reviji Nature. Poleg tega je prof. Arčon vzpostavil pomembne močne povezave z mnogimi skupinami v Veliki Britaniji, predvsem s profesorjem Prassides-om (Univerza v Durhamu) in profesorjem Rossiensky-im (Univerza v Liverpool-u) ter je gostujoči profesor na Univerzi Tohoku v Sendai-ju, kjer tesno sodeluje s profesorjema Tanigakijem in Nojirijem. Na Japonskem sodeluje tudi z Univerzo v Kobeju (prof. Ohta), navezal pa je stike tudi z znanstvenimi skupinami v ZDA, predvsem z National High Magnetic Field Laboratory v Tallahassee-ju na Floridi (prof. Hans van Tol). Za svoje raziskovalno delo je bil nagrajen z Zlatim znakom Jozefa Stefana ter z Zoisovim priznanjem, dobil pa je tudi priznanje Mednarodne zveze za raziskave materialov v Tokiju.

Zaposlitve

1992-1998Mladi raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan, Odsek za fiziko trdne snovi.
1998-1999Raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan, Odsek za fiziko trdne snovi.
2000-2001Raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan, Odsek za fiziko trdne snovi.
2001-2009Asistent na Fakulteti za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani ter dodatna zaposlitev na Inštitutu Jožef Stefan, Odsek za fiziko trdne snovi. Pomočnik vodje Odseka za fiziko trdne snovi.
2009-Visokošolski učitelj (habilitacijski naziv izredni profesor od leta 2008) na Fakulteti za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani ter dodatna zaposlitev na Inštitutu Jožef Stefan, Odsek za fiziko trdne snovi.
2010 (feb)gostujoči profesor na Tohoku University, Sendai, Japonska

Izvolitve

1992-1998Mladi raziskovalec na IJS.
1998-1999Podoktorski sodelavec na University of Sussex, Brighton, Great Britain.
2000-2008Znanstveni sodelavec na IJS.
2008-Višji znanstveni sodelavec na IJS.
2001- 2009Asistent na Fakulteti za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
2009-Učiteljsko mesto na Fakulteti za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

Nagrade

1997International Union for Materials Research (IUMRS), Tokyo
1998Zlati znak Inštituta Jožef Stefan
2008Znanstveni sodelavec na IJS.
2008-Zoisovo priznanje

Eksperimentalna fizika trdne snovi – močno korelirani elektronski sistemi

Eksperimentalne tehnike: Elektronska paramagnetna resonanca (pulzna in cw, X‐band, ESR v visokih magnetnih poljih), jedrska magnetna resonanca, mionska spinska relaksacija, eksperimenti pri ekstremnih pritiskih in zelo nizkih temperaturah

Materiali: fulereni, superprevodniki, nižjedimenzionalni magnetni sistemi, anorganske nanostrukture (titandioksidne nanocevke), LiMn(Fe)PO4 sistemi, amorfni ogljiki, kompozitni materiali.

Projekt: Korelirani elektroni v omejenih molekularnih sistemih

N1-0052

Nosilec: prof. dr. Denis Arčon, IJS

Sodelovanje z: Katalin Kamaras, Research Institute for Solid State, Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences

Povzetek projekta: V tem projektu predlagamo skupne raziskave dveh komplementarnih skupin iz Wigner Research Centra v Budimpešti in Instituta “Jožef Stefan”, Ljubljana na novih materialih z močno koreliranimi elektroni v molekularnih sistemih znotraj omejenih geometrij. Molekule, ki bodo omejene v nizko-dimenzionalnih strukturah (npr. ogljikovih ter bor-nitridnih nanocevkah) so poli-aromatski ogljikovodiki ter fulereni. S ciljem iskanja nenavadnih magnetih ter superprevodnih lastnosti v teh kompozitnih strukturah, bomo te strukture dopirali preko interkalcije elementov alkalnih kovin. Dodatno uglaševanje strukturnih in elektronskih lastnosti aktivnih molekularnih gradnikov bomo dosegli s spreminjanjem premera nanocevk, spreminjanjem medmolekarnih razdalj (npr. z velikostjo posameznih ionov ali pa nevtralnih molekul) in s spreminjanjem različnih termodinamskih parametrov, kot so temperatura, tlak ali magnetno polje. Pri različnih kombinacijah naših kontrolnih parametrov pričakujem odkritja novih kondenziranih stanj, od Mottovih izolatorjev do nenavadnih superprevodnikov. Ta stanja bomo raziskovali s komplementarnimi optičnimi spektroskopijami (Budimpešta) ter magnetno-resonančnimi tehnikami (Ljubljana).
Kot rezultat intenzivnega sodelovanja obeh raziskovalnih skupin pričakujemo pomembna odkritja novih stanj v snovi, razvoj novih nenavadnih (nano)materialov in poglobljeno razumevanje odvisnosti med strukturnimi in elektronskimi lastnostmi molekularnih (nano)kristalov v omejeni geometriji.

Glavni rezultati projekta: 

[1] ťp-electron S =½ quantum spin-liquid state in an ionic polyaromatic hydrocarbonŤ, Y. Takabayashi et al., Nature Chemistry 9, 635–643 (2017) [COBISS.SI-ID 30596647] in

[2] ťTriphenylide-based molecular solid : a new candidate for a quantum spin-liquid compound.Ť A. Štefančič et al., The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces 121, 14864-14871. [COBISS.SI-ID 30648103]

Poleg tega sem imel tudi predavanje na mednarodni konferenci:

ARČON, Denis. p-electron quantum spin liquid states in ionic polyaromatic hydrocarbons. V: Book of abstracts, 19th International Symposium on Intercalation Compounds, ISIC 19, May 28 – June 1, 2017, Assisi, Italy. [S. l.: s. n.]. 2017, str. 150. [COBISS.SI-ID 30579495]

EU:
LEMSUPER – Light element molecular superconductivity: an interdisciplinary approach, 2011-2015 

ARRS:
‐ J1‐1095: Molekularni nanomagneti (1999‐2001)
‐ J1‐6516: Študij eno‐ in dvodimenzionalnih AFM s spinsko energijsko režo (2004‐07)
‐ M2‐0102: Razvoj supertrdih PA folij z dodatki titanatnih nanocevk (2006‐2008).
‐ J1‐9357: Samourejanje molekularnih nanomagnetov v nanocevkah (temeljni raziskovalni
projekt)
‐ J1―2118: Nova osnovna stanja in kvantne kritične točke v nižjedimenzionalnih kvantnih spinskih sistemih (2009‐2012)

NATO:
Carbon based energy storage SfP 97913 (2001‐2004)
Royal Society:
Correlation between crystal and electronic structure in alkali doped polymerized C60 (bilateralni
projekt z prof. Margadonna, University of Edinbourgh)
Vrsta bilateralnih projektov (6 v zadnjih petih letih)

2011- član znanstvenega sveta IJS

VODSTVENE IZKUŠNJE:
Od leta 2005 pomočnik vodje odseka v organizacijski enoti Odsek za fiziko trdne snovi,
Od leta 2000 vodja Laboratorija za Pulzno paramagnetno resonanco v okviru Odseka za fiziko trdne snovi.

ORGANIZACIJA STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH SREČANJ:
1. 3rd Slovenian workshop on nanoscience and nanotechnology [also] SLONANO 2004. Ljubljana: Institute “Jozef Stefan”, October 21‐22, 2004.
2. 5th Symposium of Science and Technology of Nanomaterials in Slovenia, September 20‐21, 2006, Ljubljana, Slovenia. SLONANO 2006 : Organic, inorganic and biomolecular nanostructures: from fundamental science to applications
3. Fizika : priložnost za slovensko gospodarstvo, Ljubljana, 10. maj 2005. 2005.
4. Magnetic resonance of highly frustrated magnets, Kranjska Gora, 1.‐4. Februar 2010
5. Organizacija kolokvijev na Institutu Jožef Stefan od 1.1.2007