Erik Zupanič

  • CV
  • Raziskovalna področja

Datum in kraj rojstva: 20.10.1978, Ljubljana
Izobrazba: univ. dipl. ing. met. in mat., dipl. ing. fizike

Zaposlitve

2006- Inštitut Jožef Stefan, Odsek za fiziko trdne snovi

Izvolitve

Docent za področje Fizikalna metalurgija na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani

– Vrstična tunelska mikroskopija (STM UHV RT in LT)

– Augerjeva spektroskopija (AES)

– Uklon nizkoenergijskih elektronov (LEED)