Janez Dolinšek

  • CV
  • Raziskovalna področja

Prof. dr. Janez Dolinšek je objavil več kot 250 originalnih člankov v mednarodnem znanstvenem tisku, dve poglavji za knjigo, vse v obdobju 1983–2013, s področij jedrske magnetne resonance in fizike kondenzirane materije. Poleg tega je nosilec večjega števila projektov s področja fizike trdne snovi Agencije Republike Slovenije za raziskave in razvoj ter evropskih projektov od 200. Zaposlen je na Institutu Jožeta Stefana in Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, poleg tega pa je član predsedstva EUROMAR (funkcija “zakladnik”, 2005–2010), direktor Evropske šole o znanosti materialov, EU FP7 Mreža odličnosti “Complex Metallic Alloys” (2006–2010) in podpredsednik Groupement AMPERE, Zuerich, Switzerland (od 2010 dalje). Več informacij lahko najdete na njegovi osebni spletni strani.

Izobrazba

1981Diploma iz fizike na FMF UL
1986Magisterij iz fizike na FMF UL
1987Doktorat iz fizike trdne snovi na FMF UL, doktorska teza “Študij substitucijsko neurejenih inkomenzurabilnih dielektrikov z NMR spektroskopijo” (mentor: akad. prof. dr. Robert Blinc);

Zaposlitve

Redni profesor za fiziko na FMF, Univerza v Ljubljani
Starejši raziskovalec na Odseku za fiziko trdne snovi IJS, znanstveni svetnik, vodja raziskovalne skupine

Nagrade

2001Zoisovo priznanje Republike Slovenije (za raziskave kvazikristalov z jedrsko magnetno resonanco)
2010Zoisova nagrada Republike Slovenije za vrhunske dosežke v znanosti (raziskave fizikalnih lastnosti novih kompleksnih kovinskih spojin)
  • Jedrska magnetna resonanca
  • Fizikalne lastnosti novih materialov (magnetizem, električne in termične transportne lastnosti)
  • Fizika trdne snovi (kvazikristali, intermetalne spojine, kovinska stekla, feroelektriki, inkomenzurabilni dielektriki, nanomateriali)