Janez Štrancar

  • CV
  • Raziskovalna področja
  • Projekti

Datum in kraj rojstva: 14.3.1973, Maribor, SlovenijaStatus: poročen, 2 hčerkiIzobrazba:– diploma (iz biofizike) na Fakulteti za matematiko in fiziko  Univerze v Ljubljani, aprila 1996- doktorat iz biofizike (ťEPR spektroskopija površinske  plasti celičnih membranŤ na Fakulteti za matematiko  in fiziko Univerze V Ljubljani, oktobra 2000- podoktorsko usposabljanje na Institute of Biophysics andnanosystem research v Gradcu, Avstrija od aprila 2002  do novembra 2003

Zaposlitve

1997Redno zaposlen na Institutu Jožef Stefan

Izvolitve

2004Znanstveni sodelavec
2005Docent za področje nanobiofizike

– biofizika membran, polisaharidnih struktur in membranskih proteinov

– EPR spektroskopija

– EPR simulacije

– evolucijske optimizacijske metode

Vodja temeljnih raziskovalnih projektov:

– Prenos bioloških signalov in domenska struktura biomembran (2004-2007)

– Samočistilni materiali za protimikrobno zaščito površin vozil in opreme (2006-2008)

ter sodelavec pri raziskovalnih projektih:

– Biološka dozimetrija na osnovi magnetno resonančnih metod (2006-2008)

– Uvedba novih nedestruktivnih metod za zagotavljanje varne in kakovostne

  hrane na osnovi magnetne resonance (2003-2005)