Maja Remškar

  • CV
  • Raziskovalna področja
  • Projekti
  • Patenti
  • Funkcije

Spletna stran:http://lsinr.ijs.si/

Izobrazba:

1985 – diploma iz fizike, FNT, Univerza v Ljubljani

1990 – magisterij iz fizike, FNT, Univerza v Ljubljani

1994 – doktorat iz fizike, FNT, Univerza v Ljubljani

Zaposlitve

1987–Redno zaposlena na Institutu Jožef Stefan

Nagrade

2001Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju kemijske nanotehnologije
2009Preglova nagrada za izjemne dosežke

– eno in dvo-dimenzionalni kristali

– anorganske nanocevke

– valovi gostote naboja

– samourejanje nanodelcev

Vodja projektov

2009­–2012Hibridni nanomateriali za samo-mazalne kompozite in za pretvorbo energije (J1- 2352)
2007–2009Detektor za štetje nanodelcev v zraku  (L2-9050)

Evropski projekti (vodenje na IJS) 

2003–2004Risk Assessment in Production and Use of Nanoparticles with Development of Preventive Measures and Practice Codes, NANOSAFE, Coordination action, šifra: G1MA-CT-2002-00020
2005–2009Safe Production and Use of  Nanomaterials, NANOSAFE2, 6.OP, Integriran projekt, šifra: 515843-1
2005–2008Improving the Understanding of the Impact of Nanoparticles on Human Health and the Environment, IMPART, Coordination action; šifra: 013968
2005–2010Fullerene-based Opportunities for Robust Engineering: Making Optimised Surfaces for Tribology, FOREMOST, 6.OP, Integriran projekt, šifra: 515840-2
2014–2018Sources, Interaction with Matter, Detection and Analysis of Low Energy Electrons 2, SIMDALEE2, Initial Training Networks, šifra: 606988

Bilateralni projekti 

2001–2002Bilateralno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Izraelom: “Raziskave anorganskih nanocevk in njihove uporabe”
2006–2009Bilateralno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Srbijo in Črno goro: ťNanocevke dihalkogenidov prehodnih kovin: teoretične in eksperimentalne raziskave mehanskih in elektrooptičnih lastnostiŤ, št.projekta BI-CS/06-07-007; ťMehanske lastnosti nanocevk in nanožic molibdenovih in volframovih disulfidovŤ, št.projekta BI-RS/08-09-030
2008–2015Bilateralno sodelovanje med Republiko Slovenijo in ZDA: “Uporaba nanocevk MoS2 in WS2Ť

Mednarodni patenti:

REMŠKAR, Maja, VIRŠEK, Marko, KOCMUR, Miha, JESIH, Adolf. Procedure for synthesis of threadlike tungsten oxide W5O14: patent EP 2114827 B1. European Patent Office, 2011; patent US 8,496,907 B2. United States Patent and Trademark Office, July 30, 2013.

MRZEL, Aleš, REMŠKAR, Maja, JESIH, Adolf, VIRŠEK, Marko. Process for the synthesis of nanotubes and fullerene-like nanostructures of transition metal dichalcogenides, quasi one-dimensional structures of transition metals and oxides of transition metals: patent US 8007756 B2. [S. l.]: United States Patent and Trademark Office, August 30, 2011; EP 2132142 B1. European Patent Office, August 5, 2015.

REMŠKAR, Maja, ISKRA, Ivan, VIRŠEK, Marko, PLEŠKO, Mark, GOLOB, Damjan. Method and capacitive sensor for counting aerosol nanoparticles: patent US 9151724 B2. [S. l.]: United States Patent Office, October 6, 2015.

2015Članica Znanstvenega sveta IJS
2015Podpredsednica Znanstvenega sveta Slovenske znanstvene fundacije
2014Predsednica Odbora za fiziko pri Društvu matematikov, fizikov in astronomov
2006–2014 Članica ťRepubliške komisije za Ženske v znanostiŤ pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport
2010–2014Članica Odbora Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje