Marta Lavrič

  • CV
  • Raziskovalna področja
  • Projekti

Rojena sem bila 15. julija 1987 v Kranju z dekliškim priimkom Žebovec. Po obiskovanju osnovne šole Simona Jenka Smlednik sem obiskovala Gimnazijo Želimlje in se po njej vpisala na Pedagoško fakulteto v Ljubljani. Tam sem študirala na smeri matematika in fizika in se kot absolventka za eno leta vpisala na vzporedni študij na Fakulteto za matematiko in fiziko v Ljubljani, kjer sem opravila doizobraževanje za poučevanje fizike na maturi. Leta 2011 sem z uspešno zagovorjenim diplomskim delom pod mentorstvom prof. dr Mojce Čepič in somentorstvom prof. dr. Zdravka Kutnjaka z naslovom Tekočekristalni elastomeri postala profesorica matematike in fizike. V letu 2011 sem začela s podiplomskim študijem na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, kjer sem vpisana na podiplomski doktorski študij 3. stopnje, smer Fizika. Kot mlada raziskovalka sem pod mentorstvom prof. dr. Zdravka Kutnjaka od takrat zaposlena na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani na odseku za fiziko trdne snovi (F5).

Zaposlitve

2011 – Institut jožef Stefan, Odsek za fiziko trdne snovi

Nagrade

Ferbarjeva nagrada za diplomsko delo, ki jo Pedagoška fakulteta podeljuje vsako leto najboljšemu diplomskemu delu na področju poučevanja naravoslovja.

Kalorimetrija visoke ločljivosti, tekočekristalni elastomeri, termomehanski in mehanokalorični odziv, mešanice tekočih kristalov in nanodelcev, modre in TGB faze tekočih kristalov.

Projekta ARRS:

– Projekt mladi raziskovalec (PR 04-357)

– Program Magnetna resonanca in dielektrična mikroskopija pametnih novih materialov (P1-0125)