Polona Umek

  • CV
  • Projekti

Izobrazba:

1997 – diploma iz kemije, FKKT,

          Univerza v Ljubljani.

2002 – doktorat iz kemije, FKKT,

          Univerza v Ljubljani.

Zaposlitve

1997–Rednozaposlenana Institutu Jožef Stefan
2002–2003Podoktorsko mesto na Ecole Polytechique Fédérale de Lausanne, Laboratoire des Nanostructures et Nouveaux Materiaux Electronicques, Lausanne, Švica Sinteza in funkcionalizacija ogljikovih nanocevk za pripravo polimernih kompozitov

Izvolitve

1997–2002Asistentka na Institutu Jožef Stefan, Odsek za fiziko kompleksne snovi
2003–Raziskovalka na Institutu Jožef Stefan, Odsek za fiziko trdne snovi