prof. dr. Vid Bobnar

  • CV

Višji znanstveni sodelavec v laboratoriju za dielektrično spektroskopijo. Podrobne informacije (CV, raziskovalna področja, bibliografija) se nahajajo na osebni spletni strani.

Zaposlitve

1995–Institut Jožef Stefan
2001podoktorsko izpopolnjevanje na Institutu za fiziko Univerze v Augsburgu, Nemčija,

Izvolitve

1998Asistent, FMF, Univerza v Ljubljani
2004Znanstveni sodelavec, Institut Jožef Stefan
2005Docent, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
2009Višji znanstveni sodelavec, Institut Jožef Stefan

Nagrade

2003Zlati znak Jožeta Stefana