Samo Kralj

  • CV
  • Raziskovalna področja
  • Projekti
  • Funkcije

Izobraževanje

Diploma iz fizike, Univerza v Ljubljani, 1982

Magisterij iz fizike, Univerza v Ljubljani, 1988

Doktorat iz fizike, Univerza v Ljubljani, 1991

Podoktorsko izobraževanje

Department of Mathematics, University of Southampton, Anglija, 1992

Odsek za fiziko trdne snovi, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, 1993-1996

Zaposlitve

1999Institut Jožef Stefan, Odsek za fiziko trdne snovi
 Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

Izvolitve

2002Znanstveni svetnik, Institut Jožef Stefan
2001Redni profesor fizike, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

Nagrade

2001Srebrna plaketa Univerze v mariboru

Ukvarja se z raziskovanjem mehke snovi, fizike nereda in topoloških defektov.

Vzorci, strukturna samo-organizacija ter magnetoelektriki v mešanicah nano-delcev in tekočih kristalov (Patterns, structural self-assembly and multiferroic states in mixtures of nanoparticles and liquid crystals), Nacionalni temeljni projekt, 2008-20010,J1-0155

Organizacija nanocevk s tekočimi kristali(Organizing carbon nanotubes with liquid crystals), bilateralni projekt med Slovenijo in Romunijo, 2008-2009, BI-RO/08-09-001

Strukture, sile in navori v mehkih sistemih (Structures, forces and torques in soft matter materials),bilateralni projekt med Slovenijo in Italijo, 2006-2009, BI-IT-05-08-002

  • Vodja podiplomskega študija, Oddelek za fiziko, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
  • Vodja laboratorija Fizika kompleksnih sistemov, Oddelek za fiziko, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru