Stanislav Vrtnik

 • CV
 • Raziskovalna področja
 • Info za študente

Izobrazba

2005–2010 Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

 • podiplomski študij fizike, smer fizika kondenzirane snovi
 • doktorsko delo ”Električne in magnetne lastnosti kvazikristalov in kovinskih spojin z gigantskimi osnovnimi celicami na osnovi aluminija”, mentor prof. dr. Janez Dolinšek

2000–2005 Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

 • univerzitetni študij fizike, matematično-fizikalna smer
 • diplomsko delo ”Študij dinamike superprotonskega prevodnika K9H7(SO4)8∙H2O z jedrsko magnetno resonanco”, mentor prof. dr. Janez Dolinšek

Izpopolnjevanja v tujini

2014–2015 (štiri večmesečna obdobja, skupaj 10 mesecev) A.P.E. Research s.r.l., Bazovica, Italija

 • izpopolnjevanje v okviru Marie Curie projekta ESN-STM

2011–2012 (12 mesecev) Korea Basic Science Institute, Daejeon, Južna Koreja

 • podoktorsko izpopolnjevanje
 • eksperimentalno delo z jedrsko magnetno resonanco na področju shranjevanja vodika, litijevih baterij in nanomaterialov na osnovi železovih oksidov

Nazivi

2018– izvolitev v znanstveni naziv ”znanstveni sodelavec” na Institutu ”Jožef Stefan” v Ljubljani

2010– 2017 izvolitev v znanstveni naziv ”podoktorski sodelavec” na Institutu ”Jožef Stefan” v Ljubljani

2006– izvolitev v habilitacijski naziv ”asistent” na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

Zaposlitve

2005– Institut ”Jožef Stefan”, Odsek za fiziko trdne snovi, Ljubljanaznanstveni sodelavec

2006– Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljaniasistent za področje Fizika
 • visokoentropijske zlitine
 • kompleksne kovinske spojine
 • kvazikristali in njihovi aproksimanti
 • materiali za skladiščenje vodika
 • nanomateriali na osnovi železovih oksidov
 • jedrska magnetna resonanca
 • raziskave magnetnih, toplotnih in transportnih lastnosti snovi