Dvofotonski 3D STED superločljivi mikroskop

Sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme – paket 16

ARRS-SR-ROPR-JR-Prijava/2015/170

V marcu 2017 je bil na F5 instaliran dvofotonski 3D STED superločljivi mikroskop, ki omogoča fluorescenčno slikanje in nanospektroskopsko analizo s krajevno ločljivostjo 30 nm. Trenutno na njem naintenzivneje v okviru H2020 projekta SmartNanoTox potekajo raziskave interakcije nanodelcev in živih pljučnih epitelijskih celic, da bi razumeli mehanizme razvoja bolezni zaradi vdihovanja različnih nanodelcev. Z mikroskopom smo prvič lahko v živo opazovali razpad celičnih membran zaradi nanodelcev, njihovo oplaščenje in premikanje preko epitelijskega sloja. V okviru drugih projektov (ARRS, MG, SPS) izkoriščamo dvofotonsko ekscitacijo in detekcijo z ločljivostjo 100 ps za razvoj in optimizacijo demonstratorjev ter prototipov novih tehnologij oftalmoloških laserskih naprav.