Tilen Koklič

  • CV
  • Raziskovalna področja

Rojen 05. 07. 1976 v Celju.

Izobrazba:

2000 – diploma iz fizike, Univerza v Ljubljani

2002 – magisterij iz fizike, Univerza v Ljubljani

2004 – doktorat iz biofizike, Univerza v Ljubljani

Več informacij na http://lbf.ijs.si/tilen.html in https://www.researchgate.net/profile/Tilen_Koklic.

Zaposlitve

2000–Zaposlen na Institutu ťJožef StefanŤ, odsek za fiziko trdne snovi

– EPR spektroskopija

– celične kulture

– priprava in karakterizacija liposomov