Uroš Tkalec

  • Raziskovalni program
  • Raziskovalna področja
  • Publikacije
  • Info za študente

Uroš Tkalec je študiral fiziko na Univerzi v Mariboru in junija 2005 diplomiral iz razlage meritev spektrov ikozaedričnih kvazikristalov z jedrsko magnetno resonanco. Jeseni 2005 se je vpisal na doktorski študij ťNanoznanosti in nanotehnologijeŤ na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana v Ljubljani in se obenem zaposlil kot mladi raziskovalec v laboratoriju prof. Igorja Muševiča na Institutu Jožef Stefan. Raziskovalno se je ukvarjal s sestavljanjem in analizo koloidnih struktur v tekočih kristalih z optično pinceto in iz te tematike tudi doktoriral julija 2010. Tisto jesen se je odpravil na enoletno podoktorsko usposabljanje, ki je potekalo v skupini prof. Stephana Herminghausa na Max-Planck-Institute for Dynamics and Self-Organization v Göttingenu.

Po vrnitvi iz Nemčije je bil dr. Tkalec nekaj let delno zaposlen kot podoktorski sodelavec v Centru odličnosti NAMASTE in na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani, od februarja 2012 pa tudi kot docent za fiziko na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Poleti 2014 je postal znanstveni sodelavec na Institutu Jožef Stefan, v začetku leta 2015 pa se je polovično zaposlil kot raziskovalec na Inštitutu za biofiziko Medicinske fakultete v Ljubljani. Pred kratkim je postal mentor mlademu raziskovalcu, s katerim nadaljuje eksperimentalno delo na področju mikrofluidike in optične manipulacije mehkih snovi. Dr. Uroš Tkalec je (so)avtor okoli 20 člankov v uglednih znanstvenih revijah, ki so bili doslej citirani več kot 1000-krat. Bil je vabljeni predavatelj na nekaj mednarodnih konferencah, poletni šoli v Južni Afriki ter med drugim na univerzah Harvard, Cambridge, Brown in Luksemburg. Za svoje raziskovalno delo je prejel Pomursko raziskovalno nagrado 2010 in mednarodno nagrado Glenn Brown Prize za najboljše doktorsko delo s področja tekočih kristalov, ki jo podeljuje International Liquid Crystal Society.

Zaposlitve

Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru – docent (2012 – )
Inštitut za biofiziko, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljanai – znanstveni sodelavec (2016 – )
Odsek za fiziko trdne snovi, Institut Jožef Stefan – znanstveni sodelavec (2014 – )

Fizika mehke snovi, tekoči kristali, koloidi, mikrofluidika, optična pinceta, aplikativna topologija.

K sodelovanju so vabljeni vsi, ki jih zanima eksperimentalno delo na področju mehke snovi – tekočekristalna in kapilarna mikrofluidika z možnostjo optične manipulacije.