Zdravko Kutnjak

  • CV
  • Raziskovalna področja
  • Projekti
  • Funkcije

Več informacij na osebni spletni strani.

Izobrazba:

1993 –    diploma iz fizike, FNT, Uiverza v Ljubljani.

1996 –    magisterij iz fizike, FMF, Univerza v Ljubljani.

1999 –    doktorat iz fizike, FMF, Univerza v Ljubljani.

Zaposlitve

1987–Redno zaposlen na Institutu ťJožef StefanŤ, Odsek za fiziko trdne snovi
2003–Dopolnilno zaposlen na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana
2011–Dopolnilno zaposlen na centru odličnosti NAMASTE

Izvolitve

2002Docent, Univerza v Ljubljani
2007Izredni profesor, Univerza v Ljubljani in mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
2012Profesor, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
 v postopku izvolitve za rednega profesorja na Univerzi v Ljubljani

Nagrade

1994Zlati znak Jožefa Stefana
2006Zoisova nagrada za pomembne znanstvene dosežke
  • Fizika trdne snovi, Eksperimentalno
  • Dielektrična spectroskopija in merjenja toplotne kapacitete trdnih in tekočih kristalov
  • Fazni prehodi v tekočih kristalih
  • Fizika neurejenih ali delno urejenih sistemov, spinskih stekel, deuteronski stekel, relaksorjev

Vodja laboratorija za kalorimetrijo visoke ločljivosti in dielektrično spektroskopijo