Kontakt        

+386 1 47 73 456
 
+386 1 47 73 191


tajnistvof5@ijs.si 

Domov        Osebje

Osebje

 
Vodja odseka
Prof. dr. Igor Muševič
znanstveni svetnik
T: 477-3572,
477-3656
soba: 107
E: Igor.Musevic@ijs.si 
Raziskovalci
prof. dr. Tomž Apih
višji znanstveni sodelavec
T: 477-3182,
soba: 105A, 015, 020
E: Tomaz.Apih@ijs.si
 prof. dr. Denis Arčon
znanstveni svetnik
T: 477-3524
soba: M104B, 7
E: Denis.Arcon@ijs.si
 doc. dr. Zoran Arsov
znanstveni sodelavec
T: 477-3648
soba: J108
E: Zoran.Arsov@ijs.si
 prof. dr. Vid Bobnar
višji znanstveni sodelavec
T: 477-3172
soba: C73A,10
E: Vid.Bobar@ijs.si
 prof. dr. Janez Dolinšek
znanstveni svetnik
T: 477-3740, 01 476 6585
soba: C205
E: Jani.Dolinsek@ijs.si
 dr. Cene Filipič
višji znanstveni sodelavec
T: 477-3538
soba: 10, C74
E: Cene.Filipic@ijs.si
 dr. Alan Gregorovič
znanstveni sodelavec
T: 477-3960
soba: C346,10
E: Alan.Gregorovic@ijs.si
 dr. Hassanien Abdelrahim Ibrahim
znanstveni sodelavec
T: 477-3552
soba: 122
E: Abdou.Hassanien@ijs.si
 dr. Matjaž Humar
starejši raziskovalec
T: 477-3190
soba: 119
E: Matjaz.Humar@ijs.si
 dr. Peter Jeglič
znanstveni sodelavec
T: 477-3866
soba: J418, 019
E: Peter.Jeglic@ijs.si
 dr. Martin Klanjšek
znanstveni sodelavec
T: 477-3770 , 477-3866
soba: G8A, J418, 7
E: Martin.Klanjsek@ijs.si
 dr. Tilen Koklič
znanstveni sodelavec
T: 477-3438
soba: J110, J402, J106
E: Tilen.Koklic@ijs.si
 dr. Georgios Kordogiannis
znanstveni sodelavec
T: E: George.Cordoyiannis@ijs.si
 prof. dr. Samo Kralj
znanstveni svetnik
T: 477-3447
soba: C304
E: Samo.Kralj@ijs.si
 prof. dr. Zdravko Kutnjak
znanstveni svetnik
T: 477-3180
soba: C73A, 010, 021
E: Zdravko.Kutnjak@ijs.si
 Bojan Marin
asistent z magisterijem
T:
soba: 018, C022
E: Bojan.Marin@ijs.si
 dr. Mojca Urška Mikac
višja strokovno raziskovalna sodelavka
T: 477-3314
soba: G8, 009A
E: Urska.Mikac@ijs.si
 dr. Aleš Mohorič
znanstveni sodelavec
T: 477-3534
soba: 009
E:
 dr. Matej Pregelj
znanstveni sodelavec
T: 477-3973
soba: M104, 22A
E: Matej.Pregelj@ijs.si
 dr. Miha Ravnik
znanstveni sodelavec
T: 476-6696
soba:
FMF 411
E: Miha.Ravnik@fmf.uni-lj.si
 prof. dr. Maja Remškar
znanstvena svetnica
T: 477-3961
soba: C347
E: Maja.Remskar@ijs.si
 prof. dr. Igor Serša
višji znanstveni sodelavec
T: 477-3696
soba: J418A, 009A
E: Igor.Sersa@ijs.si
 doc. dr. Miha Škarabot
višji znanstveni sodelavec
T: 477-3444
soba: 121, C304
E: Miha.Skarabot@ijs.si
 prof. dr. Janez Štrancar
višji znanstveni sodelavec
T: 477-3226
soba: J109
E: Janez.Strancar@ijs.si
 doc. dr. Uroš Tkalec
znanstveni sodelavec
T: E: Uros.Tkalec@ijs.si
 dr. Polona Umek
višja znanstvena sodelavka
T: 477-3196, 477-3500
soba: 004
E: Polona.Umek@ijs.si
 dr. Herman Josef Petrus Van Midden
znanstveni sodelavec
T: 477-3444
soba: 121, 124B
E: Herman.Vanmidden@ijs.si
 dr. Andrej Vilfan
višji znanstveni sodelavec
T: 477-3874
soba: C109
E: Andrej.Vilfan@ijs.si
 prof. dr. Boštjan Zalar
znanstveni svetnik
T: 477-3954
soba: 108, 15
E: Bostjan.Zalar@ijs.si
 prof. dr. Aleksander Zidanšek
višji strokovno raziskovalni sodelavec
T: 477-3117
soba: N208
E: Aleksander.Zidansek@ijs.si
 doc. dr. Andrej Zorko
znanstveni sodelavec
T: 477-3974
soba: M104A, 22
E: Andrej.Zorko@ijs.si
 dr. Erik Zupanič
asistent z doktoratom
T: 477-3552, 477-3568
soba: 122, 124
E: Erik.Zupanic@ijs.si
 prof. dr. Slobodan Žumer
znanstveni svetnik
T: 476 6657, 476 6657
E: Slobodan.Zumer@fmf.uni-lj.si
Podoktorski sodelavci
dr. Franci Bajd
asistent z doktoratom
T: 477 -3967
soba: C345
E: Franci.Bajd@ijs.si
 dr. Maja Garvas
asistentka z doktoratom
T: 477-3438
soba: J110
E: Maja.Garvas@ijs.si
 dr. Anton Gradišek
asistent z doktoratom
T: 477 -3967
soba: C345
E: Anton.Gradisek@ijs.si 
 dr. Andreja Jelen
vodilna strokovna sodelavka z doktoratom
T: 477-3902
soba: C117
E: Andreja.Jelen@ijs.si
 dr. Andraž Kocjan
vodilni strokovni sodelavec z doktoratom
T: 477-3947
soba: E43, E43
E: Andraz.Kocjan@ijs.si
 dr. Jerneja Milavec
asistentka z doktoratom
T: 477-3725
soba: G7
E: Jerneja.Milavec@ijs.si
 doc. dr. Griša Močnik
vodilni strokovni sodelavec z doktoratom
T: E: Grisa.Mocnik@ijs.si
 dr. Maryam Nikkhou
asistentka z doktoratom
T: 477-3656
soba: 108, 12
E: Maryam.Nikkhou@ijs.si
 dr. Stane Pajk
asistent z doktoratom
T: 477-3254
soba: J105
E:
 dr. Rok Podlipec
asistent z doktoratom
T: 477-3167

E: Rok.Podlipec@ijs.si
 dr. Brigita Rožič 
asistentka z doktoratom
T: 477-3420, 477-3216
soba: C74, 021
E: Brigita.Rozic@ijs.si
 dr. Iztok Urbančič
asistent z doktoratom
T: 477-3193
soba: J111
E: Iztok.Urbancic@ijs.si
 dr. Jernej Vidmar
asistent z doktoratom
T: 477-3696
soba: J418A
E: Jernej.Vidmar@ijs.si
 dr. Stanislav Vrtnik
asistent z doktoratom
T: 477-3901
soba: C115
E: Stane.Vrtnik@ijs.si
Mladi raziskovalci
Matjaž Gomilšek
mladi raziskovalec
T: 477-3973
soba: M104
E: Matjaz.Gomilsek@ijs.si
 Urška Gradišar Centa
mlada raziskovalka
T: 4773-597
soba: C345
E: Urska.Gradisar@ijs.si
 Uroš Jagodič
mladi raziskovalec
T: 477-3190
soba: 119
E: Uros.Jagodic@ijs.si
 Tilen Knaflič
mladi raziskovalec
T: 477-3492
soba: 022A
E: Tilen.Knaflic@ijs.si
 Primož Koželj
mladi raziskovalec
T: 477-3902
soba: C117
E: Primoz.Kozelj@ijs.si
 Mitja Krnel
mladi raziskovalec
T: 477-3901
soba: C115
E: Mitja.Krnel@ijs.si
 Marta Lavrič
mlada raziskovalka
T: 477-3615
soba: C73a
E: Marta.Lavric@ijs.si
 Janez Lužnik
mladi raziskovalec
T: 477-3238
soba: C111
E: Janez.Luznik@ijs.si
 Aleksander Matavž
mladi raziskovalec
T: 477-3832
soba: 73A
E: Aleksander.Matavz@ijs.si

Luka Pirker
mladi raziskovalec
T: 4773-965
soba: C345
E: Luka.Pirker@ijs.si
 Gregor Posnjak
mladi raziskovalec
T: 477-3190, 477-3656
soba: 119, 12
E: Gregor.Posnjak@ijs.si
 Andraž Rešetič
mladi raziskovalec
T: 477-3725
soba: G7
E: Andraz.Resetic@ijs.si
 Saqib  Muhammad
mladi raziskovalec
T: 4773-612
soba: 120
E: Muhammad.Saqib@ijs.si
 Melita Sluban
mlada raziskovalka
T: 477-3500
soba: 002A
E: Melita.Sluban@ijs.si
 Maja Trček
mlada raziskovalka
T: 477-3216
soba: 021
E: Maja.Trcek@ijs.si
 Maruša Mur
mlada raziskovalka
T: 477-3444, 477-3656
soba: 121, 12
E: Marusa.Vitek@ijs.si
Zunanji sodelavci
dr. Pavel Cevc
T: 477-3492
soba: 022
E: Pavel.Cevc@ijs.si 
 Vital Eržen   
 prof. dr. Anton Jeglič   
 prof. dr. Gojmir Lahajnar
  
 dr. Janez Pirš   
 dr. Dušan Ponikvar   
 dr. Albert Prodan   
 dr. Anna Ryzhkova
asistentka z doktoratom
T: E: ryzhkova_a@yahoo.com
 dr. Marjeta Šentjurc
 E: Marjeta.Sentjurc@ijs.si
 Tihidrag Žagar Veselko
  
Tehnično osebje
Luka Drinovec
vodilni strokovni sodelavec
T: E: Luka.Drinovec@ijs.si
 Dražen Ivanov
projektni sodelavec V
T: 477-3359,
477-3384
soba: D11
E: Drazen.Ivanov@ijs.si 
 Janez Jelenc
samostojni strokovni delavec VII/1
T: 477-3921
soba: D9
E: Janko.Jelenc@ijs.si
 Davorin Kotnik
projektni sodelavec V
T: 477-3586
soba: 1
E: Davorin.Kotnik@ijs.si
 Ivan Kvasić
samostojni strokovni sodelavec
T: 477-3384
soba: B3, B003
E: Ivan.Kvasic@ijs.si
 Jože Luzar
strokovni sodelavec
T: 477-3238, 477-3359
soba: C111, D11
E: Joze.Luzar@ijs.si
 Silvano Mendizza
projektni sodelavec V
T: 477-3384
soba: B3, B003
E: Silvano.Mendizza@ijs.si
 Janja Milivojević
projektna sodelavka V
T: 477-3761
soba: C022
E: Janja.Milivojevic@ijs.si
 Ana Sepe
vodilna inženirka VI
T: 477-3447
soba: C304
E: Ana.Sepe@ijs.si
Administracija
Marjetka Tršinar
projektna sodelavka V
T: 477-3456
soba: 103
E: Marjeta.Trsinar@ijs.si
 Maša Kavčič
projektna sodelavka V
T: 477-3913
soba: C107
E: Masa.Kavcic@ijs.si
 Sabina Krhlikar
samostojna strokovna delavka VII/1
T: 477-3913
soba: C107
E: Sabina.Krhlikar@ijs.si
 

Vse pravice prdržane @ 2015. Odsek za fiziko trdne snovi