Igor Serša

  • CV
  • Info za študente

Izobrazba:

1991 – Diploma, Oddelek za fiziko FNT UL.

1994 – Magisterij, Oddelek za fiziko FNT UL.

1996 – Doktorat, Oddelek za fiziko FMF UL.

Strokovno izpopolnjevanje:

– 1992 (3 meseci) University College London, London,

  Anglija, mentor prof. Andrew T. Pokropek.

– 1992 (1 mesec) International Centre for Theoretical Physics,

  Trst, Italija.

– 1994 (1 mesec) Paterson Institute for Cancer Research,

  Manchester, Anglija, mentor prof. Nick J.F. Dodd.

– 1995–1996 (8 mesecev), Mayo Clinic, Rochester, Minnesota,

  ZDA; mentor prof. Slobodan Macura.

– 1998–1999 (12 mesecev), Mayo Clinic, Rochester, Minnesota,

  ZDA; mentor prof. Slobodan Macura.

– 2001 (1 mesec), Guest at the University of Waterloo, Waterloo,

  Kanada; mentor prof. Milan Pintar.

– 2002–2003 (2 meseca), Mayo Clinic, Rochester, Minnesota,

  ZDA; mentor prof. Slobodan Macura.

Zaposlitve

1991–Redno zaposlen na Institutu ťJožef StefanŤ, odsek za fiziko trdne snovi

Izvolitve

1994Asistent za področje fizike
2002Docent za področje fizike
2011Izredni profesor za področje fizike