Predavanja iz industrijske fizike so ob četrtkih od 12:15-15:00 v predavalnici F4.

Program pri tem predmetu dela vključuje

• Redna predavanja,
• Gostujoče predavatelje

• Obiske podjetij
• Izbrani problemi, ki jih rešujejo sestavljene "problemske ekipe"


Za uspešno opravljen predmet se je potrebno redno udeleževati obveznih dogovdkov (vabljenih predavanj ali pa obiskov) ter uspešno rešiti zadani problem iz aktualne snovi.


Tematsko snov zajema različna področja, a glavne teme, ki so se izoblikovale v preteklih letih so:
• Inovacije,

• Medicinska fizika,
• Gradbena fizika,
• Nanotehnologija,
• Magnetizem in magnetni materiali,
• Fotovoltaika,
• Laserji.


Leto 2018/19

1.10.2018: Zaradi mojih dodatnih obveznosti se predavanja začno v četrtek, 11.okt. 2018. Izpuščena predavanja bomo nadomestili kasneje.


18. Oktober 2018: dr. Rainer Kaltenbaek (University of Vienna and IQOQI): Quantum Technologies

Nekaj povezav o raziskavah predavatelja lahko najdete na spletni strani External link opens in new tab or windowhttps://www.iqoqi-vienna.at/research/ursin-group/

Na splošno o kvantnih tehnologijah lahko preberete na External link opens in new tab or windowhttps://qt.eu/

V Sloveniji deluje združenje Qutes External link opens in new tab or windowhttp://www.qutes.si/   


20. december 2018: ogled laboratorijev in mikroskopov na IJS - AFM dr. Gregor Posnjak in STM dr. Erik Zupanič (

External link opens in new tab or windowhttp://stm.ijs.si/index.php/en/). Dobimo se ob 12:15 pri vhodu v IJS.


10. januar 2019: ogled reaktorja na IJS: predavanja dr. Leon Cizelj in prof. dr. Iztok Tiselj (Reaktorska tehnika External link opens in new tab or windowhttp://r4.ijs.si/) in dr. Luka Snoj (Odsek za reaktorsko fiziko, External link opens in new tab or windowhttp://www.rcp.ijs.si/snoj/ ). Dobimo se ob 12:45 na vhodu v Reaktorski center, Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani (External link opens in new tab or windowzemljevid).

prosim, če ob vstopu na RCP varnostniku na vhodu predate izpolnjeno prijavnico:

External link opens in new tab or windowwww.rcp.ijs.si/ric/prijavnica.doc


17. januar 2019: obisk Urada za meroslovje RS, Dobimo se ob 12:15 pri vhodu na J19, FMF.


Obisk laboratorija za akustično fiziko na ZAG. Po dogovoru.     Leto 2016/17

Program vabljenih predavanj:

24. November 2016: dr. Kristjan Anderle (GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Darmstadt, Nemčija): Ion-Beam Radiotherapy in the Fight against Cancer

Več o predstavljeni temi si lahko preberete na

External link opens in new tab or windowhttp://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/5567/

External link opens in new tab or windowhttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1120179716309012

External link opens in new tab or windowhttps://www.gsi.de/en/work/research/biophysics/biophysical_research/medical_physics.htm


15. December 2016: dr. Iztok Tiselj (IJS): Reaktorske tehnike


23. December 2016: dr. Anton Potočnik (ETH, Zuirch, Švica):

Digitalno in analogno kvantno simuliranje s superprevodnimi vezji

Več o predavatelju in njegovih raziskavah najdete na

External link opens in new tab or windowhttp://www.qudev.ethz.ch/anton%20potocnik

http://antonpotocnik.com/


5. Januar 2017: Jan Malec (Cosylab):

Kaj dela fizik v našem podjetju

Več o podjetju najdete na

External link opens in new tab or windowhttp://www.cosylab.com/

Gradbena fizika

Lekcija 3 - Gradbena fizika.pdf 1.5MB