Martin Klanjšek

  • CV
  • Raziskovalna področja
  • Projekti
  • Info za študente

Ustreznejša spletna stran:

http://quantum.ijs.si/people/martin-klanjsek/

Rojen:
13. 1. 1977, Ljubljana

Izobrazba:
2004   doktorat iz fizike, Univerza v Ljubljani
1999   diploma iz fizike, Univerza v Ljubljani

Dosežki:
1999-2022   71 člankov s področja fizike trdne snovi in jedrske magnetne resonance (Nature Physics 2021Nature Physics 2019Nature Physics 2018Nature Physics 2017, 8 PRL, 1 npj Quantum Materials, 40 PRB, 1 Physics Viewpoint)

Zaposlitve

1999-Institut “Jožef Stefan”, Odsek za fiziko trdne snovi (F5)
2008-2011Gostujoči raziskovalec na “Universite Joseph Fourier”, Grenoble, Francija (skupaj 4 mesece)
2007-2008Podoktorsko izpopolnjevanje v Grenoble High Magnetic Field Laboratory, Francija (18 mesecev)
2009-2013Center odličnosti EN-FIST

Izvolitve

2019Višji znanstveni sodelavec na Institutu Jožef Stefan
2019Docent fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

Nagrade

2019Blinčeva nagrada za vrhunske enkratne dosežke na področju fizike
2006Nagrada Futurum za odmevno doktorsko delo
2005Zlati znak Jožefa Stefana za odmevno doktorsko delo
2000 Prešernova nagrada za odmevno diplomsko delo
1995Bronasta medalja na 26. mednarodni fizikalni olimpiadi

Teme: kvantni magnetizem, visokotemperaturna superprevodnost, kvazikristali, kompleksne kovinske zlitine, hladni atomi
Eksperimentalne tehnike: jedrska magnetna resonanca, mionska spinska resonanca, nevtronsko sipanje

Vodja projekta:

– Fizika kvazikristalov – novih materialov za shranjevanje energije (podoktorski projekt, 2005-2007)

– S poljem povzročeni pojavi v kvantnih spinskih sistemih (bilateralni projekt SLO-FR, program Proteus, 2009-2010)

– Neobičajna osnovna stanja kvantne materije (bilateralni projekt SLO-FR, program Proteus, 2012-2013)

Sodelavec pri projektu:

– Nova osnovna stanja in kvantne kritične točke v nižjedimenzionalnih kvantnih spinskih sistemih (temeljni raziskovalni projekt ARRS, J1-2118, 2009-2012)

– Superprevodnost in magnetizem v novih železovih superprevodnikih (temeljni raziskovalni projekt ARRS, J1-2284, 2009-2012)

– Shranjevanje vodika v cirkonijevih kovinskih steklih (temeljni raziskovalni projekt ARRS, J1-2026, 2009-2012)

– Fizika kvazikristalov – novih materialov za shranjevanje energije (podoktorski raziskovalni projekt ARRS, Z1-7053, 2005-2007)