Predavanja pri predmetu so izmenično vsaka 2 tedna po dve šolski uri. Cilj predmeta je poglobljena obravnava nekaterih zahtevnejših problemov iz Fizike 1, tudi z uporabo težjih matematičnih orodij. To vključuje tako integralni, kot tudi diferencialni račun ter metode reševanja diferencialnih enačb s poudarkom na fizikalni vsebini. Domače naloge, ki jih bom predlagal in ki se bodo navezovale na aktualno snov, so sicer neobvezne. Kljub temu pa vas pozivam, da jih redno rešuejte, saj boste lahko na tak način neposredno preverili samostojno razumevanje obravnavane snovi.


Šol. leto 2016/17 - letni semester


Lekcija Obravnavana snov
1Diferencialna enačba 2. reda - primer nihanja
2Greenove funkcije na zgledu enostavnega nedušenega nihala
Kolokvijska naloga iz nihanja