Novice

Članek v reviji Nature Communications

Članek v reviji Nature Communications

Izpostavljeno
9. novembra 2023

Sodelavec Odseka za fiziko trdne snovi F5 Andrej Vilfan je v sodelovanju s kolegoma iz Nemčije in Velike Britanije v reviji Nature Communications objavil članek z naslovom Minimum entropy production by microswimmers with internal dissipation. Izpeljemo splošni izrek za najmanjšo disipirano moč, ki jo potrebuje mikroplavalec v viskozni tekočini, pri čemer upoštevamo zunanjo in notranjo disipacijo. Izrek nam omogoča, da izrazimo spodnjo mejo disipacije s koeficienti upora dveh teles enake oblike kot plavalec, vendar z različnimi robnimi pogoji. Naši rezultati kažejo, da je proizvodnja entropije s strani aktivnih mikroplavalcev podvržena drugačnim temeljnim omejitvam kot proizvodnja entropije s strani zunanjih delcev.

Strokovni dan F5

Strokovni dan F5

Izpostavljeno
25. oktobra 2023

V petek, 6. oktobra 2023, je v Etnografskem muzeju v Ljubljani potekal že drugi Strokovni dan F5, letos v znamenju novih laboratorijev ter eksperimentalnih tehnik, ki se vzpostavljajo na Odseku za fiziko kondenzirane snovi. Sodelavci so pripravili vrsto poučnih predavanj, ki so se manj kot običajno osredotočala na fizikalno vsebino raziskav in bolj na različne merske tehnike, izboljšave merilne instrumentacije, prednosti in slabosti novih eksperimentalnih metod, ki jih razvijajo v posameznih laboratorijih ter njihove fizikalne osnove. Tako smo denimo poslušali predstavitve o adiabatni kalorimetriji, uporabi centrov dušik-vrzel v diamantih, aplikaciji nevronskih mrež na fizikalne probleme, izboljšavah vrstične presevne elektronske mikroskopije, 3D tiskanju z uporabo dvofotonske polimerizacije in domači izdelavi polarimetra za analizo polarizacije svetlobe. Manjkala ni niti predstavitev evropskega projekta SiQUID, v katerem sodeluje Laboratorij za hladne atome. Odseku za fiziko kondenzirane snovi je zelo velik in zato je priprava predavanja, od katerega bodo nekaj odnesli fiziki z zelo raznolikimi zanimanji, lahko precejšen izziv. Tokratni Strokovni dan pa je pokazal, da je ravno raznolikost lahko naša prednost, saj omogoča prenos znanja med različnimi področji in sodelovanje pri uporabi najrazličnejših eksperimentalnih metod tudi tam, kjer jih morda ne bi pričakovali.

Doc. dr. Matjaž Humar dobitnik nagrade dr. Uroša Seljaka za mentorstvo

Doc. dr. Matjaž Humar dobitnik nagrade dr. Uroša Seljaka za mentorstvo

Ostale novice
16. oktobra 2023

Na Univerzi v Ljubljani so 4. oktobra 2023 že drugič podelili nagrade in pohvale dr. Uroša Seljaka za najboljše znanstvene članke študentk in študentov. Nagrade so podelili rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič, donator prof. dr. Uroš Seljak in Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (ASEF). Nagrade in pohvale dr. Uroša Seljaka, letos so podelili po tri, so namenjene spodbujanju in podpiranju znanstvenih objav študentk in študentov na študijskih programih prve in druge stopnje ter spodbujanju mentoriranja študentk in študentov v Republiki Sloveniji. Med prejemniki nagrade je tudi Miha Papič za objavljeno znanstveno delo z naslovom Topological liquid crystal superstructures as structured light lasers; raziskave je opravljal na Odseku za fiziko trdne snovi Instituta “Jožef Stefan”, za mentorstvo pri njegovem delu pa je plaketo prejel tudi njegov mentor doc. dr. Matjaž Humar, vodja Laboratorija za biointegrirano fotoniko in sodelavec Odseka za fiziko trdne snovi Instituta “Jožef Stefan”.

Članek v reviji Ceramics International

Članek v reviji Ceramics International

Ostale novice
25. septembra 2023

Matej Pregelj z Odseka za fiziko trdne snovi F5 je v sodelovanju s kolegi z Odseka za tanke plasti in površine ter drugimi raziskovalci iz Slovenije in Srbije v reviji Ceramics International objavil članek Perpendicular magnetic anisotropy at room-temperature in sputtered a-Si/Ni/a-Si layered structure with thick Ni (nickel) layers. V članku so predstavili podrobno študijo nanometerskih Si/Ni/Si plasti, kjer so opazili pravokotno magnetno anizotropijo. Gre za eno prvih opažanj te lastnosti v Si/Ni/Si plasteh in s tem odpira možnosti za uporabo tovrstnih plasti v spominskih enotah, senzorjih, logičnih čipih itd.

Članek v reviji Journal of Physics: Energy

Članek v reviji Journal of Physics: Energy

Ostale novice
25. septembra 2023

Sodelavci iz Odseka za fiziko trdne snovi Instituta “Jožef Stefan” Dejvid Črešnar, Nikita Derets, dr. Andraž Rešetič, dr. Marta Lavrič, prof. dr. Boštjan Zalar, prof. dr. Samo Kralj, prof. dr. Zdravko Kutnjak, doc. dr. Brigita Rožič in bivša sodelavka Odseka F5 dr. Maja Trček ter kolega doc. dr. Gregor Skačej, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, in prof. dr. Valentina Domenici, Oddelek za kemijo in industrijo kemijo, Univerza v Pisi, Italija, so na povabilo urednikov dr. Rožičevi, prof. dr. N. Mathurja in prof. dr.  X. Moye z Univerze Cambridge, v posebni številki revije Journal of Physics: Energy (IF=7.5) o kaloričnih materialih, objavili članek z naslovom Caloric effects in liquid crystal-based soft materials. V omenjenem članku avtorji predstavijo svoje zadnje rezultate raziskav zelo velikih kaloričnih odzivov opaženih v mehkih materialih, kot so tekoči kristali (TK) in tekoče kristalni  elastomeri (TKE). Z neposrednimi meritvami so pokazali da velikost elektro kaloričnega pojava v TK lahko preseže 8.3 K pri sorazmerno majhni spremembi električnega polja 30 kV/cm ter obstoj rekordno velike elastokalorične odzivnosti 24.2 K/MPa v TKE.

1 2 3 4 5 57