Novice

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

Ostale novice
7. novembra 2011

Marko Anderluh, Janez Mravljak, Matej Sova, Andrej Perdih, Slavko Pečar, Medicinal chemistry III: laboratory practice and seminars, Ljubljana, Faculty of Pharmacy, 2011. [COBISS.SI-ID 258043648]

Drugo učno gradivo

Ostale novice
7. novembra 2011

Vid Bobnar, Dielectric and thermal properties of advanced nanomaterials, Ljubljana, Jožef Stefan International Postgraduate School, 2011. [COBISS.SI-ID 24805159]

Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

Ostale novice
7. novembra 2011

Milan Ambrožič, Gorazd Planinšič, Erik Karič, Samo Kralj, Mitja Slavinec, Aleksander Zidanšek, Fizika, narava, življenje, Učbenik za pouk fizike v 8. razredu devetletne osnovne šole, (Raziskovalec 8), 1. izd., Ljubljana, DZS, 2000. [COBISS.SI-ID 108544512]

Diplomsko delo

Ostale novice
7. novembra 2011
 • Kristjan Anderle, Jedrska magnetna resonanca v superprevodniku NaFeAs pod visokimi tlaki: diplomsko delo, Ljubljana, [K. Anderle], 2011. [COBISS.SI-ID 2373988]
 • Maja Češarek, Kelvinova tipalna mikroskopija: diplomsko delo, Ljubljana, [M. Češarek], 2011. [COBISS.SI-ID 2358372]
 • Ana Dergan, Študija prenosa naboja na površini titanovega dioksida z elektronsko paramagnetno resonanco: diplomsko delo, Ljubljana, [A. Dergan], 2011. [COBISS.SI-ID 2350948]
 • Andraž Krajnc, Študij molekularnega superprevodnika Cs3C60 v bližini Mottovega prehoda z jedrsko magnetno resonanco pod visokimi pritiski: diplomsko delo, Ljubljana, [A. Krajnc], 2011. [COBISS.SI-ID 2379876]
 • Patentna prijava

  Ostale novice
  7. novembra 2011

  Maja Remškar, Ivan Iskra, Marko Viršek, Mark Pleško, Damjan Golob, Metoda in kapacitivnostni senzor za štetje aerosolskih nanodelcev, US2011259082 (A1), United States Patent and Trademark Office, 27. oktober 2011. [COBISS.SI-ID 22399783]

  1 54 55 56 57