Novice

Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

Ostale novice
7. novembra 2011

Milan Ambrožič, Gorazd Planinšič, Erik Karič, Samo Kralj, Mitja Slavinec, Aleksander Zidanšek, Fizika, narava, življenje, Učbenik za pouk fizike v 8. razredu devetletne osnovne šole, (Raziskovalec 8), 1. izd., Ljubljana, DZS, 2000. [COBISS.SI-ID 108544512]

Diplomsko delo

Ostale novice
7. novembra 2011
 • Kristjan Anderle, Jedrska magnetna resonanca v superprevodniku NaFeAs pod visokimi tlaki: diplomsko delo, Ljubljana, [K. Anderle], 2011. [COBISS.SI-ID 2373988]
 • Maja Češarek, Kelvinova tipalna mikroskopija: diplomsko delo, Ljubljana, [M. Češarek], 2011. [COBISS.SI-ID 2358372]
 • Ana Dergan, Študija prenosa naboja na površini titanovega dioksida z elektronsko paramagnetno resonanco: diplomsko delo, Ljubljana, [A. Dergan], 2011. [COBISS.SI-ID 2350948]
 • Andraž Krajnc, Študij molekularnega superprevodnika Cs3C60 v bližini Mottovega prehoda z jedrsko magnetno resonanco pod visokimi pritiski: diplomsko delo, Ljubljana, [A. Krajnc], 2011. [COBISS.SI-ID 2379876]
 • Patentna prijava

  Ostale novice
  7. novembra 2011

  Maja Remškar, Ivan Iskra, Marko Viršek, Mark Pleško, Damjan Golob, Metoda in kapacitivnostni senzor za štetje aerosolskih nanodelcev, US2011259082 (A1), United States Patent and Trademark Office, 27. oktober 2011. [COBISS.SI-ID 22399783]

  Patent

  Ostale novice
  7. novembra 2011
 • Aleš Mrzel, Maja Remškar, Adolf Jesih, Marko Viršek, Postopek za sintezo nanocevk in fulerenom podobnih nanostruktur dihalkogenidov prehodnih kovin, kvazi enodimenzionalnih struktur prehodnih kovin in oksidov prehodnih kovin , US8007756 (B2), United States Patent and Trademark Office, 30. avgust 2011. [COBISS.SI-ID 16432935]
 • Igor Muševič, Miha Škarabot, Slobodan Žumer, Miha Ravnik, Metamateriali in resonančni materiali na osnovi kompozitov tekočekristalnih koloidov in nanodelcev, EP1975656 (B1), European Patent Office, 8. junij 2011. [COBISS.SI-ID 20779815]
 • Theo Rasing, Sergiy Lazarenko, Igor Muševič, Miha Škarabot, Marko Uplaznik, Multistabilna tekočekristalna naprava, EP1927885 (B1), European Patent Office, 27. julij 2011. [COBISS.SI-ID 20490279]
 • Maja Remškar, Marko Viršek, Miha Kocmur, Adolf Jesih, Postopek za sintezo nitkastega volframovega oksida W5O14, EP2114827 (B1), European Patent Office, 16. februar 2011. [COBISS.SI-ID 20624167]
 • 1 55 56 57