Novice

Patentna prijava

Ostale novice
7. novembra 2011

Maja Remškar, Ivan Iskra, Marko Viršek, Mark Pleško, Damjan Golob, Metoda in kapacitivnostni senzor za štetje aerosolskih nanodelcev, US2011259082 (A1), United States Patent and Trademark Office, 27. oktober 2011. [COBISS.SI-ID 22399783]

Patent

Ostale novice
7. novembra 2011
  • Aleš Mrzel, Maja Remškar, Adolf Jesih, Marko Viršek, Postopek za sintezo nanocevk in fulerenom podobnih nanostruktur dihalkogenidov prehodnih kovin, kvazi enodimenzionalnih struktur prehodnih kovin in oksidov prehodnih kovin , US8007756 (B2), United States Patent and Trademark Office, 30. avgust 2011. [COBISS.SI-ID 16432935]
  • Igor Muševič, Miha Škarabot, Slobodan Žumer, Miha Ravnik, Metamateriali in resonančni materiali na osnovi kompozitov tekočekristalnih koloidov in nanodelcev, EP1975656 (B1), European Patent Office, 8. junij 2011. [COBISS.SI-ID 20779815]
  • Theo Rasing, Sergiy Lazarenko, Igor Muševič, Miha Škarabot, Marko Uplaznik, Multistabilna tekočekristalna naprava, EP1927885 (B1), European Patent Office, 27. julij 2011. [COBISS.SI-ID 20490279]
  • Maja Remškar, Marko Viršek, Miha Kocmur, Adolf Jesih, Postopek za sintezo nitkastega volframovega oksida W5O14, EP2114827 (B1), European Patent Office, 16. februar 2011. [COBISS.SI-ID 20624167]
  • 1 57 58 59